Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen 2015

Her følger referat af DGSK’s generalforsamling den 3. april 2015 som fandt sted på Søminestationen 4300 Holbæk

Referat
1. Valg af dirigent: 

Kristian Frøkjær, der herefter konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af referent:
Flemming Nielsen

3. Valg af to stemmetællere:
Revisorerne Linda og Christina blev valgt.

4. Formandens beretning tit godkendelse:
Beretningen var rundsendt sammen med indkaldelsen. Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med applaus. Formanden kom med en afsluttende bemærkning om, at den ny kontingent bl.a. havde været med til at øge medlemstallet fra 154 til 193. Ligeledes sagde Anton, at DGSK støtter den nye formand for FJD, Christian Johansen, da man er overbevist om, at han kan få samarbejdet til at fungere. Anton er udtrådt af FJD’s bestyrelse og Ásgeir er trådt ind.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet:

Lauge fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.

Efterfølgende tilføjede Lauge, at man havde et konstant medlemstal samt gode indtægter fra prøver og familiedage etc.. Efterfølgende var der dog forslag til forbedringer og ændringer af forhold omkring klubben:

a) Anne Eliasen spurgte: Hvilke tiltag gør klubben for at hverve nye medlemmer? Hertil svarede Lauge: Gode arrangementer, opdrætterne er med til at skaffe nye medlemmer, som klubben generelt tager godt imod, ligeledes er årbogen et plus i den forbindelse.

Der var også et forslag fra Ann Køj til at få årbogen placeret på biblioteker.

Derefter fremkom en del bemærkninger og forslag til bestyrelsen: Michael Strømberg sagde, at han søger info om hunde aktiviteter på nettet.

Peter Jensen, viser sin hund frem på jagter og viser, at GS er en udmærket allround hund.

Ásgeir orienterede om, at hjemmesiden omlægges i nær fremtid, Bente Friberg bliver administrator.

Afslutningsvis udtalte Anton, at såfremt der er andre forslag, er bestyrelsen altid meget interesseret i at få dem tilsendt.

6. Forelæggelse af budget 2015:
Lauge orienterede om en del omkostninger til præmier, og underskuddet bl.a. fremkom af sponsorater til DM, Der var ingen bemærkninger til det.

7. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8. Valg til bestyrelse og suppleanter:
a)
På valg til bestyrelsen. Der var ikke indkommet forslag ud over de af bestyrelsen fremsatte. Dvs. Genvalg til Poul Erik Dahl, Lene Knuth, Kristian Frøkjær og Anton Dahl.
B)
Suppleanter: Jylland: Genvalg til Morten Holm og Ole Frank samt forslag til genvalg af Michael Olsen.

9.  Valg af 2 revisorer samt en suppleant:
a) bestyrelsen forslår Linda Clemmensen og Christian Petersen, samt Bent Simonsen, som suppleant, de blev valgt.

10. Eventuelt:
Anne Eliasen sagde, at det er fedt, at bestyrelsen gør en kæmpe indsats, hvorefter der var stor applaus. Christina- og Robert Paulsen har sponsoreret klistermærker der sælges for 25 kr./stk.

 

Referent,  Flemming Nielsen

Godkendt den 25.april 2015 af Dirigent Kristian Frøkjær.

Bestyrelsens beretning for 2014

Det totale medlemstal var pr. 31.12.2014 på 154 medlemmer mod 163 ultimo 2013.

Vi startede året med vintermødet den 19. januar, helt fantastisk at næsten 40 medlemmer mødte op Flemming Sørensen holdt et fantastisk inspirerende, men også eftertænksomt foredrag om Gordon setteren set udefra. 

Allan Bredsgaard fra Prof-Dog fortalte om hans firma koncept og hvad de vægtede mest i deres foderblandinger. Prof-Dog fik her med garanti nogle nye medlemmer.

 

DGSK Forderby.

DGSK’s Forderbyprøve 2014 blev afviklet i dag 22.2 på prima terræner på Tuse Næs. Terrænleder og Prøveleder Michael Olsen sørgede for gode marker velbesat med fugle, harer, råvildt og lærker.  Herudover lagde Charlotte og Michael hus til både morgenmad og frokost og den gæstfrihed takker vi også mange gange for. Søren Stærkær kom fra Fyn og dømte 13 fremmødte hunde på en god og positiv måde.

Det var en rigtig hyggelig dag på Tuse Næs hvor konkurrenceånden og kammeratskabet gik hånd i hånd. Søren havde hjælp af sin kone Marit til kritikgivningen som ligeledes gjorde en rigtig stor indsat for god afvikling af vor prøve.  Efter ca. godt 20 par agerhøns og en god sjat fasaner stod Åmosens Douglas v/ Martin Larsen som første vinder af årets Forderbyprøve. Herudover blev Østjyllands TT Tanni v/ Henrik Gejl Christensen placeret som anden vinder og Øens Agaton Verdi af 5. maj 07 v/Torben Schulz Jensen tredje vinder. DGSK ønsker de placerede hunde og førere hjertelig tillykke og stort tak til Marit og Søren Stærkær og Michael for en god og veltilrettelagt prøve.

 

Gordon Setter med titlen Skovchampion.

På FJD’s skovprøve d. 25/3 2014 opnåede Åens Gangster 1. Præmie. Da Gangster i forvejen er Jagtchampion, kan han nu, som den første i Danmark, kalde sig SKOVCHAMPION. DGSK ønsker fører, ejer og opdrætter tillykke.

 

Dansk Jagthunde Derby

Derbyet blev i afholdt med udgangspunkt fra Ribe. En igen yderst velgennemført prøve. GS Puronperän Unicka ved Lorenz Clemmesen fik på 1. dagen en flot 1. UK, men desværre lykkedes det ikke at opnå en plads på podiet i 2. dagens finale. DGSK ønsker vinderen, Pointer Oluf v. Børge Sommer, hjertelig tillykke med sejren.

 

DGSK Hovedprøve 2014 ved Vildbjerg.

Hovedprøven blev i år afholdt ved Vildbjerg under den kyndige prøveleder Knud Overgaard.  Følgende elvipager løb med de bedste pokaler

Bedste hund i Åben Klasse og vinder af E.A. Christiansens mindepokal

Vajskær Abidal

Bedste hund i ungdomsklassen blev Vajskær Basco-Brormand v. Erik Nielsen.

Ungdomskonkurrenceklassen 2014

Vajskær Basco-Brormand v/Erik Nielsen, 1. vinder

Puronperän Unicka v/Lorenz Clemmesen, 2. vinder

 

 

 

Forårsvinderklassen 2014

Nørre Løgum’s Daphne v/Lauge Larsen, 1. Vinder med HP

Østjylland’s Pb Mal v/Ulrik Stadelhofer, ført af Kristian Frøkjær, 2. Vinder

Nørre Løgum’s Cicka v/Kim Weber, 3. Vinder

 

Der skal lyde en stor tak til prøveledelse, dommere, terrænledere samt alle andre dygtige og flittige medhjælpere, som der under en hovedprøve er stærkt brug for.

 

DKK Mesterskabsprøven ved Tuse Næs på Sjælland.

På denne flotte prøve slog Årets Gordon Setter Vajskær Abidal v. Robert Paulsen endnu engang til, med en flot placering som 5. vinder med HP. Vinderen på dagen blev den særdeles effektive og dygtige vildtfinder Fønsvigs Da Vinci v. Thomas Klit, som vi ønsker hjertelig tillykke.

 

FJD’s udstilling ved Vissenbjerg.

Årets udstilling havde kun deltagelse af 8 Gordon Settere. Vinder af udstillingen BIR blev Vajskær Abidal v. Robert Paulsen.

 

Klubweekend ved Nibe, med Øksnedals lejren som hovedkvarter.

Som noget nyt var klubweekenden i år rykket til Nordjylland, hvor Ole Frank, Erik Nielsen og Preben Pedersen var primusmotorer, sammen med en række flittige hjælpere. Bl.a. viste Ole Halberg sig, som en mester, trods svære vindmæssige udfordringer, i at bålstege det lækre øko svin.

Christina Bak stod for udstillingen og Kristian Frøkjær var prøveleder på apporteringsprøven.

DGSK takker både ledelse og alle de øvrige hjælpere for en flot weekend.

Udstillingen blev vundet af Blacksetter Aldo v. Ole Halberg med BIR (bedst i ringen) og BIM (bedst i modsat køn) blev Nakkehages BD Tilde, ejet af Peter Eliassen, handlet af Christina Bak.

Klubmester i apportering blev Vajskær Abidal v. Robert Paulsen, bedste unghund blev Troldmarkens IceQ af 5. maj v. Christina Bak.

 

Efterårsvinderklassen ved Langebæk søndag den 28. sept.

Pernille og Bjarne Kleis var igen et formidabelt prøvelederpar for vores efterårsvinderklasse. Dem skylder vi en masse tak.

Resultatet blev:

Østjyllands RB Liv v/Anton Dahl, 1.V HP

Østjyllands RB Sandy v/Søren Thygesen, 2.V HP

Blacksetter Aldo v/Ole Halberg, 3.V

Østjyllands PB Mal v/Ulrik Stadelhofer, 4.V

 

Stor tak til dommerne Erling Clausen og Poul Erik Dahl.

Følgende beretning fra prøven er skrevet af Lene Knuth.

 

 

 

 

Æblevangen Don Carlos og jeg var så heldige at deltage på Efterårsvinderklassen ved Langebæk, søndag d. 28. september. Allerede ved ankomst til jagthytten, havde prøveleder Bjarne Kleis og Fru Pernille, disket op med morgenbord, kaffe og en lille en til nerverne. Og der var som altid en lystig stemning og en masse mennesker jeg lige skulle hilse på.

I dag bruger de fleste jo Facebook, så vi ved hvad der foregår, men det er altid bedst at mødes face to face. Og der var da også en del der liiiige skulle fortælles.

Kl ca. 8:45 blev der blæst ”afgang” af en hornblæser, som virkelig kunne trutte..og jeg ved han også spiller trompet lige så flot, for det har jeg selv hørt….tak Lars !

Vi var på hold 2 med en masse garvede hunde og førere og den altid meget positive dommer, Poul-Erik Dahl. Som skytter havde vi Jan Marinussen, som selv er en dygtig hundefører og skyde, det kan han altså også. Ud over Jan, havde vi Jens Hemmingsen som skytte og Bjarne him selv, som terrænleder.

Vejret var fantastisk og vinden helt rigtig og roemarken så meget indbydende ud…Så det kunne da næsten ikke gå galt…

Selvfølgelig gik det galt..hvad havde jeg regnet med!!!  Carlos klarer første slip, sådan okay og jeg laver førerfejl nr. 1. Da Ulriks Scott (Mal) får stand, fanger jeg Carlos og holder ham, så vi ihverttilfælde ikke bliver smidt ud, fordi vi ødelægger en situation. Folk råber og skriger, jeg bare skal slippe hunden, men jeg hører ikke efter og står bare og betragter Ulriks situation fra min egen lille bakke top. Når Scott, går i søg igen og jeg slipper Carlos, som åbenbart farer op over en bakke og ”nogen” og dommeren, ser agerhøns i luften..ÆV

Men vi får så en chance mere, og her spurter Carlos afsted, lige lidt til venstre for mig, opnår stand, løser, rykker og træder et skridt for meget frem. Op kommer der en fasan. ÆV igen! Så var vi ude..3 x ÆV.

Resten af dagen kunne jeg så betragte de andre og deres fantastiske hunde. Og det ser godt ud. Jeg lærer meget hver gang, jeg ser og lytter til andre hundeførere. Der opstår sjove situationer, hvor det jo altid er dommerens ord, der gælder. Men det er ret underholdende at se folks udtryk og høre deres egen version af slippet, kontra dommerens…

Da vi kørte til middag var der skudt over Rass med Hans Jørgen Dahl, Sandy med Søren Thygesen og Scott med Ulrik Stadelhofer. De kom alle med til andet heat, efter en ret underholdende frokost på gårdspladsen på Islinge gods ved Vordingborg.

Fra hold 1 var der to hunde med til 2. afprøvning, nemlig Aldo med Ole Halberg og Liv med Anton Dahl.

De starter i en gigantisk roemark med Rass og Sandy. Da Rass opnår stand og får rejseordre går han lige hurtigt nok afsted. Fuglen apporteres..igen lidt for hurtigt, så Hans-Jørgen ryger ud. Men så kommer der en meget ophidset herre, ud fra et hus. Han råber op om at se jagttegn og tilladelse og en helt masse andet. Jeg mister fuldstændigt fokus på hvad der sker på marken, så jeg så ikke de næste slip, da dommerne naturligvis fortsætter og lader Bjarne, som prøveleder, tage sig af den ophidsede mand. Jeg fornemmede, at alle talte pænt og det endte vist også med, at manden til sidst ønskede os ”god jagt”. For selvfølgelig havde Bjarne styr på sit terræn og sin tilladelse til at fælde fasan uden for jagttiden.

Det næste slip jeg når at se, er Liv og Sandy, hvor Liv laver noget af det flotteste jeg længe har set. Hun opnår stram stand, står længe og venter til Anton og skytterne er på plads. Og på rejseordre, ryger hun nok 30 m frem og rejser præcist en flok agerhøns, sætter sig ned og venter til hun skal apportere. Og jeg ved faktisk ikke om hun fik apporteret en fugl der. For de fugle var godt nok langt ude og jeg så ikke om de skød en.

 

 

 

Men fakta er at, Liv med Anton Dahl vinder, Sandy med Søren bliver nr. 2, begge tildeles HP og disse to er så deltagere på DM. Aldo med Ole bliver nr. 3 og Scott (Mal) med Ulrik bliver nr. 4.

Det var en super dag og vi kommer helt sikkert igen, når vi lige har fået styr på noget opfølgning og rejsning af fugl.

 

Brugsklasserne.

Gordon Setterne havde i år, som de andre racer, ikke mange 1. præmier i denne klasse. En del flotte 2. præmier blev det dog til.

 

Ny Jagtchampion – DKJCH

Nørre Løgums Daphne af 5. maj 2007 blev med sin placering som 2. vinder på FJD’s vinderklasse ved Oremandsgård på Vestsjælland d. 4/10/2014 ny Dansk Jagtchampion. DGSK ønsker ejer, fører og opdrætter hjertelig tillykke!

 

Danmarksmesterskabet 2014 – et særdeles flot DM.

Koordinator for de engelske racer ved DM, Ulrik Kjærsgård, stod i år, sammen med terrængiverne, Flemming Fuglede og Arnold Klovborg ”Nold”, i spidsen for et særdeles veltilrettelagt Danmarksmesterskab, et DM de beskedne nordjyder kan være særdeles stolte over.

Det er vanskeligt at få øje på mere velegnede terræner noget andetsteds i landet, bortset fra de store roemarker på Sydsjælland.

Tillige havde man allieret sig med nogle fremragende skytter, hvor der skulle decideret ”uheld” eller sikkerheds hensyn til, hvis ikke fuglen blev fældet. Fældning af fugl og den efterfølgende apportering i forbindelse med en god situation er for langt de fleste af os højdepunktet, når man deltager i efterårets vinderklasser.

Der deltog 5 Gordon settere på årets DM, danmarksmesteren fra 2013 Blacksetter Aldo v. Ole Halberg, Østjyllands Sandy v. Søren Thygesen, Nørre Løgums Daphne v. Lauge Larsen, Østjyllands Inez v. Lorenz Clemmesen og undertegnede med Østjyllands Liv.

For Livs vedkommende kunne jeg endnu engang konstatere at hun aldrig bliver ”sekunderingsidiot”, hun smed sig selv ud i slutningen af sit første slip. Daphne var lidt træg i samstand med en makkerhund, så hun strøg også. Inez havde en udmærket situation, med fældning af agerhøne, men udførte en eksemplarisk ”knaldapport” og da der om formiddagen var skudt over 17 hunde røg hun desværre også.

Sandy og Søren gjorde det godt, havde 3 fugletagninger, heraf 2 med rejsning, men havde et par ekstra chancer og blev en flot 4. vinder.

Aldo og Ole, var igen at finde i toppen, de tre øverste hunde var alle i kategorien 1B. Aldo havde 2 gode fugletagninger på dagen og blev en flot 3. vindermed HP.

Der skal fra DGSK også lyde et stort tillykke til 1. vinderen HP Breton Ritta v. Jan Nielsen (ejet af Thorbjörn Lund Nielsen), en særdeles charmerende og velgående Breton som tillige er udstyret med en klædelig haleføring, samt 2. vinderen HP Engelsk Setter Nordvestjydens Ciwa med den erfarne Kurt Nedergaard, 5. vinderen Irsk Setter Erica v. Ulrik Kjærsgård og 6. vinderen v. Christian Johansen.

 

 

 

 

 

 

Svensk mesterskab 2014 – Skåne

Den 18. oktober blev endnu en milepæl for den danske Gordon Setter og ikke mindst for Robert Paulsen som sammen med Vajskær Abidal erobrede det svenske mesterskab på flot vis, med flere suveræne fugletagninger og god apport. Helt formidabelt blev Ole Halberg og Blacksetter Aldo en suveræn nummer 2.

En præstation som nok fortjener en senere hyldest på hovedprøven.

 

Organisationerne, FJD, DJU DKK, DJ.

Undertegnede så sig desværre nødsaget til at trække sig som næstformand og bestyrelsesmedlem i FJD med følgende begrundelse (sakset fra vores hjemmeside):

”Til almen orientering har jeg, med omgående virkning, valgt at udtræde af FJD’s bestyrelse.
Jeg kan desværre konstatere, ​at jeg på det seneste, ikke har formået, at formidle ​forståelse og sammenhold i FJD​, trods et tydeligt demokratisk flertal​, med baggrund i vedtægterne.

Ligeså er mit syn på loyalitet en del anderledes end den, der på det seneste er blevet vist indenfor begge grupperne i FJD.
​Ásgeir Páll Júliússon, vores næstformand, indtræder i stedet, som repræsentant for Dansk Gordon Setter Klub i FJD. Ásgeir har, som I alle ved, mangeårig erfaring som bestyrelsesmedlem i klubben og er helt up to date med forholdene i FJD”.

 

Vi er sikre på at samarbejdet nok skal komme i god gænge igen, dog vil det formentlig kræve en vis udskiftning, af FJD repræsentanterne, i en del af klubberne, ligesom der klart vil være nogle krav til vedtægtsændringer, som skarpere definerer hvordan samarbejdet fremover skal foregå.

 

Ved årets afslutning er der ligeledes visse forhold indenfor DJU, som gennem 2015 kræver en redegørelse, med deraf følgende evalueringer og beslutninger.

 

Kontingent for 2015

Vi har lavet nogle nye og ”billigere” satser for 2015 – hvor det bliver ”gratis” at registrere et medlem mere af husstanden.  Et større medlemsantal, kan på sigt have flere væsentlige fordele for klubben, både hvad angår det tilknytningsmæssige, stemmeafgivelser og tilskudsordninger.

DGSK har modsat flere af vore søsterklubber  ikke været dygtige nok til at registrere husstandsmedlemmer, noget vi med dette nye tiltag vil råde bod på.

 

Nye pokaler.

Følgende 3 personer har skænket klubben nye pokaler – klubben sætter overordentlig stor pris på jeres betænksomhed.

Svend Åge Vad – Ny pokal til mest stilrene hund i UKK

Flemming Østergaard – Ny pokal, som afløser Storaakruset, til vinderen af UKK

Lauge Larsen – ny pokal til den bedste apportør på Sjællandsprøven.

 

 

 

 

 

 

Bortgang – DGSK Æresmedlem Knud Petersen.

Idet vort æresmedlem ”Knud P” afgik ved døden i januar måned synes jeg det er på sin plads at bringe Bjarne Kleis fine mindeord i beretningen:

”Min gode ven, jagtkammerat og træningskammerat Knud P, er gået bort den 24. januar 2014. Knud sov stille ind i sin datters hjem i Roskilde, fire måneder efter at han havde fået konstateret kræft i bugspytkirtlen.

Jeg lærte Knud at kende i 1977, hvor et par fremsynede medlemmer af Gordonsetter Klubben mente, at Knud netop var den person vi manglede til at bringe ro i klubben, der dengang var delt i to lejre.

Knud blev vel nærmest headhuntet. Jeg var med til at stemme Knud ind som formand, han var i hast kort forinden blevet medlem af DGSK.

Knud var ikke den store hundemand, han havde, da han startede som formand, hverken deltaget på markprøve eller udstilling, men han var en dygtig foreningsmand der forstod at lede en klub, og at uddelegere de forskellige opgaver til dem i bestyrelsen, der havde forstand på det.

Knud forstod virkelig at samle fløjene og få skabt en god atmosfære i klubben, og jeg husker hovedprøverne som nogle hyggelige begivenheder, hvor Knud og Annie med deres festlige indslag altid fik stemningen i top.

Mit eget og Pernilles nære venskab med Knud og Lis startede for små tyve år siden, da jeg lejede jagten i Langebæk og dermed ikke var så langt fra Villa Aurora, hvor Knud havde slået sig ned sammen med Lis. Knud havde i mellemtiden været igennem en vældig omvæltning, han var blevet skilt fra Annie og var blevet gift med Lis, han havde kvittet direktør jobbet hos Køge Beton for at leve som kunstmaler, hvilket havde været hans drøm i mange år. Efter at Knud var flyttet til Villa Aurora på Møn, havde han samlet flere af de lokale landmænd i et fælles jagtlaug, hvor man skiftedes til at være vært ved den efterfølgende middag. Jeg havde selv fornøjelsen af hvert år at blive inviteret med på disse jagter.

Vi har haft rigtig mange træningsture sammen med både Asta og ikke mindst med Paw, som var den hund som kom til at stå Knuds hjerte nærmest. Det var da også med Paw, at han kom til at høste store triumfer, den største var da han vandt DGSK efterårs vinderklasse i 2010, og dermed blev udtaget til danmarksmesterskabet. Da jeg efter prøven ønskede Knud tillykke med resultatet, sagde han ”det er din skyld”. Jeg var meget beæret og sagde, at det skulle jeg skam da ikke have æren af, jo sagde han ” for du sagde til mig efter en træningstur, at hvis bare Paw var havnet hos Erik Petersen eller Niels Erik Krüger, ville han komme med til danmarksmesterskabet, og lige siden har jeg knoklet på og tænkt, jeg skal vise ham at jeg selv kan”.  Og det ku’ han jo den gamle.

Paw nyder nu sit otium hos en af Lis’s sønner.

I en årrække kom vi ofte hos hinanden, både til små hyggemiddage og også til runde fødselsdage osv. Det var en fest, når de om sommeren åbnede atelieret med en fernisering og efterfølgende haveparty – så blev der grillet pattegris, så det røg om ørerne på Knud. Det var sjovt og interessant at hilse bl.a. på kunstner vennerne og også på deres gode venner og naboer, samt selvfølgelig deres familier.

Knuds sindstilstand afspejlede sig tydeligt i hans kunst. Hvem husker ikke de glade, lyse og af og til vovede billeder fra søen på Aurora, – og der kom nogle fantastiske malerier frem efter deres tur til Færøerne, – til gengæld malede han nogle meget mørke og dystre billeder efter at Lis havde fået sin diagnose.

Når vi ser på de af Knuds billeder der pryder vore vægge, to fra søen ved Aurora og et fra Færøerne, ja så mindes vi Knud fra de gode tider, hvor alt gik godt og farverne var lyse”.

 

 

 

 

 

 

DGSK bestyrelse takker hjerteligt alle vores trofaste medlemmer for den store støtte, også gennem 2014.

 

Vi takker ligeledes vores samarbejdspartnere, søsterklubber, sponsorer og øvrige organisationer, både i Danmark og i udlandet, for samarbejdet gennem 2014.

 

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt, åbent og konstruktivt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

Dansk Gordon Setter Klub

Bjert den 25. januar 2015

 

Formand

Anton Dahl