Generalforsamling 2019 – Referat

 • -

Generalforsamling 2019 – Referat

Her følger referat af Generalforsamling  i DGSK 2019 som blev afholdt på Hotel Søgaarden i Brørup

Referat Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Dansk Gordon Setter Klub blev afholdt fredag den 29. marts 2019 kl. 20:00 på Hotel Søgården, Stadionvej 7-11, 6620 Brørup

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

 1. Valg af Dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Gorm Pedersen – valgt.
  Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet idet der var indkaldt til generalforsamlingen på klubbens hjemmeside . den 27/12/2018 . Indkaldelsen blev pr. mail sent til samtlige medlemmer i nyhedsbrev den 22. januar 2019 og derudover var indkaldelsen trykt i Jagthunden’s 1. nummer 2019
 2. Valg af referent.
  Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen – valgt
 3. Valg af 2 stemmetællere.
  Bestyrelsen foreslår Peter Eliasen og Benny Lilløre; – Valgt.
 4. Formandens beretning til godkendelse.
  Beretningen er blevet udsendt … Er der spørgsmål? Det var der ikke (Beretningen kan læses her) Beretningen godkendt
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018 Er udsendt men gennemgås kort – (Regnskabet kan ses her) Regnskabet godkendt
 6. Forelæggelse af budget 2019. Er udsendt men gennemgås kort. –(budget kan ses her).. Godkendt
 7. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter
  – På valg til bestyrelsen er Kristian Frøkjær Poul Erik Dahl, Peter Jensen og Ole Frank.Ingen forslag til kandidater indkommet Alle er villige genvalg.og hermed valgt for en toårrig periode.
  – Suppleanter til bestyrelsen er Martin Larsen (Sjælland) Thomas Rosengaard Poulsen (Fyn) og Erik Lystrup Nielsen (Jylland) Alle er villige til genvalg –Ingen andre kandidater er stillet og suppleanterne er dermed genvalgt.
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Olsen og Anne Eliasen samt genvalg af Bent Simonsen, som suppleant. Der var genvalg til alle
 10. Eventuelt

Anne Eliasen: Hvalpe tillægget har været for lavt – hvad tænker bestyrelsen? Der er kommet gode ideer fra opdrættere – bestyrelsen vil formentlig senere på året indkalde til et avlsseminar, for at høre opdrætternes ideer.

Anne Eliasen: Som redaktører for Jagthunden: Beder medlemmer om billeder og historier fra medlemmer, gerne gode billeder og historier. Gerne med lidt skæve vinkler, gerne sande historier😉 Jagthunden kan bestilles til vores dyrlæger. Forslag om stafetter fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen varsler gennemgang af vedtægter. Det er påkrævet pga ny struktur men samtidig trænger vedtægterne til gennemgang og det skal gøres grundigt pga besværlig procedure i ændring af vedtægter. –  Der vil komme yderligere information til medlemmerne, via mail m.m.

DJU Nålen: 4 nåle uddeles, ved en festlig lejlighed, uddeles til Bjarne Kleis, som gennem flere år har været ihærdig prøveleder og markprøve. Ove Steen Pedersen, Anton Dahl, Kristian Frøkjær. De sidste to ønsker ikke at modtage nålen.

25 års nålen: Anke Gerdes og Karin Krüger, blev overset sidste år. Bent Rasmussen, Palle og Hanne Thorup, Karl Jensen, Ann og Asgeir.

Et sidste punkt: DGSK’s mangeårrige medlem Lauge Larsen, blev hædret for sit arbejde i klubben og med sine hunde (motivation kan læses her) som terrængiver, fører på markprøve m.m. Lauge Larsen blev udnævnt til livslangt æresmedlem.

Ordstyrer takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Linda Clemmesen referent.

Gorm Finn Pedersen, dirigent


Arkiver