En velskrevet artikel om jagt & markprøvekulturen

I Jagthundens seneste nummer har Harris Jensen skrevet en meget

Læs mere

Har du ikke modtaget Jagthunden?

Har du ikke modtaget Jagthunden, så gå direkte på FJDs hjemmeside og kontakt distributøren. Det kan være lidt svært at finde linket men kik nederst i artiklen under overskriften: “Hvis bladet udebliver:” Er du nyt medlem, så bør du først kontakte kasseren for at sikre dig, at du er kommet på distributionslisten.

Læs mere

Organisering af de stående jagthundes aktiviteter

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har i 79 år varetaget en række koordinerende opgaver omkring de stående jagthundes aktiviteter.

Læs mere

Kennel Nakkehages

Nakkehages BZ Solveig er parret med  Årets Gordon Setter og Årets Vinderklasse hund 2016 (DGSK) Lilleskogens Wayne. Hvalpe forventes leveringsklare i Danmark og Finland ca. 1. Juni. 

Læs mere

Nyt om ændringen i UK til 36 måneder

Seneste nyt er at Specialklubberne fra d.d., kan ansøge om at den maksimale alder på hunde tilmeldt i ungdomsklasse, på specialklubbernes hovedprøver, ikke overstiger 24 måneder. DGSK har d.d. søgt denne dispensation og ser nu frem til forårets komme og starten på markprøvesæsonen.   I bestræbelserne på at få DJU’s beslutning,

Læs mere

Velbesøgt vintermøde 19.januar på Sjælland

Et meget velbesøgt vintermøde blev afholdt i regi af DISK, ESK og DGSK i Ringsted den 19. januar. Godt og vel 50 medlemmer af de tre klubber var mødt op

Læs mere