Træning på Darket d. 11 og 12 August 2018.

DGSK og DISK vil gentage sidste års succes med træning på agerhøns i roer. Vi vil prøve at dele os op i hold, så vi tager hensyn til hundens og ejerens niveau. Et hold består af ca. 10 hunde med så vidt muligt samme niveau.

Læs mere

Apporterings træning fra den 7. maj – Sjælland 2018

Igen i foråret 2018 holder vi apporteringstræning for alle engelske stående hunde på Sjælland. (der er sikkert plads til andre racer også).

Læs mere

Ny organisation for de stående jagthunde på plads

FJD, DKK og DJ har fastlagt vedtægterne til en ny organisation for de stående jagthunde. Organisationen erstatter fra 1. januar 2019 DJU. Forhandlingsudvalget vil holde et afsluttende møde inden udgangen af juni, hvorefter depechen gives videre til bestyrelsen for den nye organisation,

Læs mere

Klubweekend 3-5/8/2018

Hvem kan ikke bruge et par dage ved Vesterhavet? Dansk Gordon Setter Klub inviterer hermed til klubweekend den 3., 4., og 5., august 2018. Arrangementet afholdes i samarbejde Dansk Irsksetterklub og Engelsksetterklub Danmark på Rødhus Klit Camping, Pandrup.

Læs mere

FJD Udstillingen 10. juni 2018

Udstillingen begynder kl. 9:30, men allerede fra kl. 8:30 er der mulighed for at deltage i den gratis ringtræning, hvis du skal have de sidste fif inden udstillingen. Du møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger efter ringtræning.

Læs mere

Hovedprøven 2018 – i korte træk…

Hovedprøven 2018 var henlagt til EUC centeret i Audebo på Sjælland. Terrænner på Tuse næs og omegn trækker altid i de engelske hundefolk og denne gang var ingen undtagelse. Knap 150 starter blev det til fra onsdag den 28. marts til og med langfredag den 30. marts.

Læs mere