25/03/2017 DGSK Hovedprøve Vinderklasse

Åens Molly v/ Henning Rasmussen 1. vinder HP Svitjods Ronja v/ Thore Larsson 2.  vinder HP Lilleskogens Wayne v/ Søren Thygesen 3. vinder Østjyllands Sandy v/ Søren Brøndum Thygesen 4. vinder Puronperän Unika v/ Lorenz Clemmesen 5. vinder

Læs mere

25/03/2017 DGSK Hovedprøve UKK

Åens Nandi v/ Robert Paulsen 1. Vinder Åens Q Uniq v/Preben Pedersen 2. Vinder Møllens Pandora v/Bjarne Kleis 3. vinder

Læs mere

Bestyrelsens konstituering

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Læs mere

Referat fra DGSK’s generalforsamling 24/3/2016

Dagsorden til generalforsamling jfr vedtægterne. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Læs mere

Flotte præmier til årets hovedprøve lotteri – flere modtages med glæde

Ønsker du at skænke en præmie til vores hovedprøve lotteri, så henvend dig hurtigt til en af vore bestyrelsesmedlemmer og vi skriver dig hurtigt på gavelisten, som ses herunder:

Læs mere

21/3/2017 DJ Uge

Åens Nandy v/ Robert Paulsen 1. pr. UK Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen 2. pr. ÅK

Læs mere