02-12-2021 Nyt om samarbejdet mellem SJD og DJ

Information vedr. overgangsordning for afvikling af markprøver for stående jagthunde i regi af DJ – foråret 2022 Som anført i sidste afsnit i ”Fælles udtalelse DJ og SJD” af 23. november 2021, er der indgået en overgangsordning mellem parterne for afvikling af marprøver for stående jagthunde i regi af DJ foråret 2022.

Læs mere

24/11/2021 Nyt om samarbejdet mellem SJD og DJ

Fælles udtalelse fra DJ og SJD I forbindelse med DJs vedtagelse af ny strategi på hundeområdet, har DJ meddelt at DJ udtræder af SJD. På et møde d.d. mellem DJ og SJD er der i fuld enighed og gensidig forståelse indgået aftale om, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021. Som følge heraf har30

Læs mere

Vintermøde i DGSK 8. januar 2022

VI SKYDER JUBILÆUMSÅRET 2022 I GANG MED ET VINTERMØDE I DGSK lørdag den 8. januar fra 9.30 – 14.00

Læs mere

Vintertræning Jylland 2022

Der er fuld gang i planlægningen af det kommende års aktiviteter. Her kommer de foreløbige tilbud om vintertræning i Jylland: DGSK/ESK Vintertræning i ved Horsens – Alle engelske racer Søndag den 23. januar kl 9.00 laver DGSK og ESK fælles vintertræning – Bleldvej 40, 8700 Horsens Alle engelske racer er velkomne. Søren Gottfredsen vil på30

Læs mere

Point til årspokaler 2021

Årspokaler 2021 – point skal indsendes senest 15.12.2021. De der ønsker at komme i betragtning til DGSK’s Årspokaler 2021, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende pointopgørelser, senest den 15. december 2021 til følgende mail: dgsk@dgsk.dk

Læs mere

Kristian Frøkjær fylder 60 år – hjertelig tillykke!

En vigtig person for Dansk Gordon Setter Klub fylder rundt. Kristian Frøkjær fyldte 60 år den 2. november. Kristian har gennem de seneste 30 år været en kæmpe støtte for vor klub og er initiativtager til mange gode projekter, både prøver og ikke mindst avlen i nyere tid.

Læs mere