Donation og indsamling til fordel for helseprojekt i Norge

Donation og indsamling til fordel for helseprojekt i Norge

I forlængelse af drøftelserne på generalforsamlingen 2023, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at støtte Helseprojektet i Norge med et efter egen vurdering symbolsk beløb, har vi meddelt Norsk Gordon Setter klub, at vi støtter Helseprojektet med 5000,- kr.

Herudover er der ligeledes på opfordring fra generalforsamlingen reserveret og åbnet Mobilepay nummer 411811 til en frivillig indsamling blandt medlemmer og andre interesserede. Vi håber mange har lyst til at støtte dette gode formål.

Læs mere om Helseprojektet her.