DGSK’s historie

Dansk Gordon Setter Klub (DGSK) blev grundlagt den 12. maj 1922, i Studiestræde 48, i København på et møde med deltagelse af Grosserer Ludvig Svendsen, Hofjægermester Greve Preben Ahlefeldt Laurvig Bille, Skovrider Vilhelm Christiansen, Direktør Ingversen, Bagermester Ranfelt, Rentier Lyngbye, og Vejassistent Løjtnant Hansen fra Høng. Et møde, hvor man levende kan forestille sig den gode cognac på bordet, og duften af de gode cigarer.

Stiftelsesdatoen blev fastsat til 1. april 1922 og klubbens første formand blev Greve Preben Ahlefeldt Laurvig Bille.

Der gik altså 47 år fra de første Gordon Settere blev hentet til Danmark i 1875 af Herman Christiansen, der var indehaver af godset Rask ved Horsens, til der blev dannet en officiel dansk klub for Gordon Setter ejere.

Forud for stiftelsen af DGSK blev racens interesse varetaget igennem et samarbejde i det, der den gang hed Skandinavisk Gordon Setter Klub. Skandinavisk Gordon Setter Klub blev stiftet i år 1900 af Doktor Kjerschow fra Kristania, Inspektør Helgeby fra Aas, Skovrider Christiansen fra Hvidkilde og Jesper Swedenborg fra Sverige.

Med undtagelse af nogle af årene under 2. verdenskrig har DGSK afholdt vårprøve i marts/april hvert år. Navnet på prøven blev senere omdøbt og vi kender den i dag som DGSK’s Hovedprøve og den forløber nu over 3 sammenhængende dage i det tidlige forår.

I dag er aktiviteterne mangfoldige med både forårs- og efterårsprøver, vintermøde, samt en årlig specialklubudstilling for racen.

Markprøvegebyret for at stille på klubbens første vårprøve, den 9. april 1922, var kr. 10,00. Omregnet til dagens valuta svarer det til ca. kr. 1.500,00 mod dagens pris kr. 350,00. Prøverne var altså dengang ikke for alle, men det har heldigvis ændret sig og i dag afspejler klubben en bred skare, der alle har interessen for Gordon Setteren tilfælles.

DGSK har siden 1941 været medlem af FJD, Fællesrepræsentationen for de stående engelske jagthunde i Danmark. Organisationen omkring jagthundene i Danmark blev reorganiseret i 2019 og FJD blev opløst og opgaver og ansvar overgik til det nyoprettede SJD, Stående Jagthunde i Danmark. DGSK er også en del af dette samarbejde.

SJD udgiver det fælles blad ”Jagthunden”, 6 gange årligt, hvor hver specialklub har mulighed for at kommunikere til egne medlemmer og medlemmerne af de andre specialklubber.

DGSK har igennem mange år udgivet en årbog, hvori man kan læse om de enkelte ekvipagers præstationer og resultater. Derudover foregår en stor del af kommunikationen til og mellem medlemmer på hjemmesiden www.dgsk.dk og klubbens Facebook side.

Klubbens formål er også i dag er at varetage racens interesser og sikre at racestandarden opretholdes og racen udvikles inden for de ønskede rammer. Derudover varetager klubben medlemmernes interesser i forhold til afholdelse af prøver og udstillinger. Klubben er gennem dens vedtægter og love underlagt Dansk Kennel Klub (DKK).