DGSK’s historie

Dansk Gordon Setter Klub (DGSK) stiftedes på et møde den 12. maj 1922, i Studiestræde 48, København mellem d’herrer, Grosserer Ludvig Svendsen, Hofjægermester Greve Preben Ahlefeldt Laurvig Bille, Skovrider Vilhelm Christiansen, Direktør Ingversen, Bagermester Ranfelt, Grosserer Ludvig Svendsen, Rentier Lyngbye, samt Vejassistent Løjtnant Hansen fra Høng. Et møde, hvor man tydeligt kan forestille sig den gode cognac på bordet og duften af de gode cigarer.

Til klubbens første formand valgtes Greve Preben Ahlefeldt Laurvig Bille.

Stiftelsesdatoen blev fastsat til 1. april 1922.

Gordon Setterens indtog i Danmark skete dog noget før, idet Herman Christiansen, fra Herregården Rask ved Horsens af samme navn, var den første til at importere racen til landet.

Forinden stiftelsen var det i Skandinavisk Gordon Setter Klub man havde samarbejdet der også i Danmark havde varetaget racen, samt arrangeret markprøver og udstillinger. Skandinavisk Gordon Setter Klub blev i øvrigt stiftet i år 1900 af Doktor Kjerschow fra Kristania, Inspektør Helgeby fra Aas, Skovrider Christiansen fra Hvidkilde og Jesper Swedenborg fra Sverrig.

På nær under nogle af årene i forbindelse med 2. verdenskrig har DGSK afholdt vårprøve i marts/april, som dog senere er omdøbt til hovedprøve og nu løber over 3 sammenhængende dage.

I dag er aktiviteterne mangfoldige med både forårs og efterårsprøver, vintermøde, samt 2 årlige specialklubudstillinger for racen.

Markprøvegebyret for at stille på klubbens første vårprøve, den 9. april 1922, var i øvrigt kr. 10,00. Omregnet til dagens kroner svarer det til ca. 1.500,00, så prisen i dag kr. 350,00 kan ikke siges at være for meget.

DGSK har siden 1941 været medlem af FJD, Fællesrepræsentationen for de stående engelske jagthunde i Danmark. FJD udgiver det fælles blad Jagthunden, som udkommer 6 gange årligt. Der ud over har klubben gennem mange udgivet en årlig ÅRBOG, hvori man kan læse om de enkelte hundes præstationer og resultater.

Klubbens love og vedtægter er underlagt Dansk Kennel Klub, klubben varetager sagkundskaben indenfor racemæssige spørgsmål.


Arkiver