Author Archives: admin

  • -

Godt nytår – og et par opfordringer!

Kære medlem af DGSK. Bestyrelsen vil med denne post ønske dig og dine et rigtig godt nytår. Vi ser frem til mange gode timer til træning og prøver og andre samlinger. Husk at melde til vintermøderne her i januar (9.januar på Fyn og 17. januar på Sjælland) og spark foråret igang

Læs mere

  • -

Årets hunde 2018 i Dansk Gordon Setter Klub

DGSK’s bestyrelse har gennemgået de indsendte resultater og vi kan hermed offentliggøre årets hunde. Vi ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig tillykke med de flotte resultater.

Læs mere

  • -

Indkaldelse – Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Dansk Gordon Setter Klub fredag den 29. marts 2019 kl. 20:00 på Hotel Søgården, Stadionvej 7-11, 6620 Brørup

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

Læs mere

  • -

Kontingent 2019

Nu går den desværre ikke længere! Efter 10 år med uændret kontingent har bestyrelsen besluttet at forhøje årskontingentet med 50 kr. for A medlemmer. Det er der mange gode grunde til

Læs mere

  • -

Glædelig jul og godt nytår!

Nu hvor året går på hæld kan vi se tilbage på et år  2018 med rimelig stor aktivitet i Dansk Gordon Setter Klub. Vi  har haft nogle fine højdepunkter i årets løb.

Læs mere

  • -

Vigtigt valg til DKK’s bestyrelse!

DGSK’s bestyrelse opfordrer alle stående jagthundefolk til at stemme på Wilfred Olsen til det kommende valg til DKK’s bestyrelse. Jagthundefolket har gennem tiden været rimeligt repræsenteret i DKK’s bestyrelse  og har haft indflydelse der. Såfremt vi skal bevare denne indflydelse, 

Læs mere

  • -

Marktræningsweekend Sjælland 16-17/2/2019

Lørdag den 16. og søndag den 17. februar 2019 afholder vi marktræningsweekend på Sjælland for DGSK’s medlemmer og fortrinsvis for deres sorte settere. Vi mødes lørdag den 16. februar kl. 09:00 i Jagthytten hos Bjarne Kleis på Langøvej ved Langebæk og kører derfra ud i marken og træner på Bjarne’s terrænner i det sydsjællandske. Lørdag aften samles vi til en fællesmiddag og hyggeligt samvær. Overnatning kan arrangeres. Søndag rykker vi op til Ringsted og træner hele søndagen på terrænner i det midtsjællandske. Der er plads til 20 hunde fordelt på to hold begge dage – og hvad angår deltagelsen er det først til mølle princippet der gælder. Tilmelding til Ásgeir på tlf. 22122252 eller mail apj@sterna.dk  – hvor der gives alle detaljer med priser og praktiske ting.


  • -

Sjællandske vintermøde 17. januar 2019

I efterhånden traditionsrigt samarbejde med Dansk Irsksetterklub og Engelsksetterklubben afholder DGSK et vintermøde på Sjælland den 17. januar.

Læs mere

  • -

Point til årspokaler Årspokaler 2018

Årspokaler 2018 – point indsendes senest 15.12.2018. De der ønsker at komme i betragtning
til DGSK’s Årspokaler 2018, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende
pointopgørelser, senest den 15. december til følgende mail: dgskbestyrelse@gmail.com


  • -

Nyt fra SJD om Prøveafvikling fra 1. januar 2019 og fremefter.

På det netop afholdte bestyrelsesmøde i SJD blev de sidste punkter vedr. ovennævnte lagt fast, således der nu er afklaring om ovennævnte.
Prøver, der hidtil har været afviklet i DJU og FJD, vil fremover blive afviklet i regi af SJD
DJ vil fremover afholde markprøver jfr. vedtægternes pkt. 2. DJ vil udsende nærmere information herom.

Læs mere

Arkiver