Author Archives: admin

  • -

Kennel Højtoftegaard -forventede hvalpe

Storeåens Flicka er parret med Åens Q Uniq d 18/12-20

Læs mere

  • -

Kennel Nakkehage -forventede hvalpe

Nakkehages BZ Solveig er i januar parret med Over des Pres dÒndine.

Læs mere

  • -

Vintermøde 14.januar 2021 aflyst

Det sjællandske vintermøde som var planlagt til at blive afholdt 14. januar 2021 i Ringsted er aflyst


  • -

Årets hunde 2020 i DGSK

DGSK’s bestyrelse har gennemgået de indsendte resultater og vi kan hermed offentliggøre årets hunde 2020. Vi ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig tillykke med de flotte resultater. Vi ved at der ligger stor flid og ihærdighed bag udnævnelserne.

Læs mere

  • -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

På den kommende generalforsamling i marts 2021 vil DGSK’s bestyrelse forelægge et forslag til ændring vedtægterne for klubben.

I forbindelse med de strukturelle ændringer i organisationerne for jagthunde i Danmark

Læs mere

  • -

Point til årspokaler 2020

Årspokaler 2020 – point skal indsendes senest 15.12.2020. De der ønsker at komme i betragtning
til DGSK’s Årspokaler 2020, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende
pointopgørelser, senest den 15. december til følgende mail: dgsk@dgsk.dk


  • -

Omrokering i DGSK’s bestyrelse

Grundet sygdom har vi i bestyrelsen besluttet at lave en rokade som vil være gældende frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsesopgaverne er derfor fordelt således:

Formand Peter Jensen
Næstformand, sekretær Kristian Frøkjær
Kasserer Lauge Larsen
Pokaler Derby udvalg Poul Erik Dahl
Bestyrelsesmedlem Ásgeir Páll Júlíusson, Robert Paulsen, Ole Kaj Frank

DGSK Bestyrelse


  • -

11/9/2020 SJD’s prøve i Broby

Nakkehages SB Power v. Peter Eliasen 1. pr UK

Nakkehages TO Aslak v. Anne Elmgren Geisler 1. pr. ÅK


  • -

5/9/2020 DJ ved Ålbæk

Tytingens Merlin v/Peter Jensen 1. pr. ÅK


  • -

Referat fra Generalforsamling 2020

DGSK afholdt sin ordinære generalforsamling d. 22/8 ved Hellevad i Sønderjylland. Referat af generalforsamlingen samt af det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde kan læses på Medlemssiderne.

Læs mere

Arkiver