Author Archives: admin

  • -

DGSK’s bestyrelse har fået en ”næse”

DGSK er på det seneste flere gange i skrift og tale blevet irettesat for at lægge sin hovedprøve 2019 i en såkaldt DJ-weekend. Hvis nogen har læst referatet fra det sidste møde i Dansk Jagthundeudvalg bliver vi der klandret for at agere på bekostning af fællesskabet.

Læs mere


  • -

Kennel Højtoftegård

Gordon Setter hvalpe til salg / Puppies for sale

Hvalpe født 8/1 – 2019 efter Storåens Flicka og Åens Q-Uniq

Salgsklare d 5/3 2019 – 6 Tæver + 4 Hanner

Tilbage 1 Tæve & 1 Han
 
 

Salgsklare d 5/3 2019

 
6 Tæver + 4 Hanner
 
Tilbage 1 Tæve & 1 Han
 
Vi forventer at hvalpene bliver smukke,racetypiske med godt temperament samt energisk,smukt og effektivt søg og god vildtfinder evne
 
Henvendelse til Preben på +45 40558518
eller Jesper på +45 40787739 eller mail: hojtoftegaard@gmail.com
 
 
Læs mere

  • -

Kennel Øens

Øens Betty Blue er parret med Nakkehages Orkan

Hvalpe forventes i starten af maj og er dermed 8 uger i slutningen af juni 19.

Læs mere

  • -

Forderby – med plads til 4 træningshunde!

Så er programmet til årets forderbyprøve klart – og det kan hentes ved klik her. Som fremgår af programmet er der tale om forholdsvis lille prøve med kun 8 startende hunde. Forderbyprøven dømmes af Anne B. Hansen.  Prøvelederen skønner at han har godt med terræn og vi vil derfor tilbyde træningsplads til 4 ekstra hunde.

Læs mere

  • -

DGSK’s Forderbyprøve 2019

DGSK traditionsrige Forderby afholdes lørdag den 2. marts 2019

Standkvarter: Huset Solvang, Bleldvej 40, 8700 Horsens. 

Læs mere

  • -

Skovfugleprøve 7.4. 2019 på Læsø

Dansk Gordon Setterklub afholder skovfugleprøve på Læsø i Læsø Klitplantage den 7. april 2019 kl. 09:30.

Mødested er: Doktorvejen 37
9940 Læsø.

Læs mere

  • -

Vellykket marktræningsweekend på Sjælland

Træningsweekenden her midt i februar blev et meget vellykket arrangement. Med omtrent 20 startende hunde lørdag og 22 hunde søndag må man sige at der blev taget godt i mod tilbuddet.

Læs mere

  • -

Marktræning Sønderjylland den 17.2

Henning Rasmussen og Robert Paulsen tilbyder marktræning søndag d 17/2  kl. 09.00. Mødested: Klosterbakken 43. 6230 Rødekro. Morgen kaffe kan købes. Tilmelding til  Robert på telefon 51266630. Der er plads til 10-12 hunde efter princippet “først til mølle”.


  • -

Vintermøderne 2019

Traditionen tro holdt DGSK i samarbejde med flere andre engelske klubber fællesvintermøder både øst og vest for Storebælt. Den 9. januar mødtes godt og vel 70 personer op på Fyn til et møde i regi af DBK, ESK, DISK og DGSK. Mødet indeholdt et foredrag om fordring af arbejdende hunde. Derefter var der meget spændende indlæg fra Flemming Østergård der omhandlede udviklingen de seneste 50 år inden for markprøverne og de vilkår disse bliver afviklet under. Herefter fulgte et indlæg fra Anton Dahl om markprøvernes kvalitet og en debat om hvilken kvalitet ønsker vi af vores markprøver – med fokus på skydeprøver om efteråret (Brugs og vinderklasser). Begge foredrag var understøttet af gennemarbejdede Power Point præsentationer som kan downloades ved et klik her:
Flemming Østergaards præsentation.
Anton Dahls præsentation

Der udspandt sig en spændende debat som forhåbentlig fortsætter ude i klubberne.

På Sjælland mødte 35 medlemmer af ESK DISK og DGSK til et møde hvor vi indledningsvis fik et meget spændende indlæg om jagt med falke og stående hunde ved Tage Jessen. Falkejægerne har været igennem et langt sejt politisk træk som her i 2018 resulterede i at man nu må udøve jagt med falke i Danmark. Derefter gav de tre klubbers repræsentanter en orientering om klubbernes aktiviteter i det kommende år. Herefter gennemgik vi de indlæg om markprøver som var blevet givet på det Jysk/Fynske møde og forsøgte efter bedste evne at formidle de budskaber der kom der. Heraf udspandt sig også en god debat på Sjællandske møde. Afslutningsvis var der kort orientering om status på den nye organisation – dog uden at der kom noget revolutionerende nyt frem. Her ser det ud til at vi må vente på at SJD åbner op for informationsstrømmen på den nye hjemmeside sjid.dk når den en gang bliver klar.

Således fik vi sparket et nyt hundeår i gang og fik lagt op til forårets træning og prøver. Knæk og bræk til prøverne i foråret!


  • -

Træning i forbindelse med Skovfugleprøve

DGSK’s æresmedlem Kristian Thomsen har kontaktet bestyrelsen med tilbud til medlemmer af klubben og gordonsetterejere om træning i forbindelse med deltagelse på skovfugleprøver.

Læs mere

Arkiver