Vedtægter for Avlsfond

Vedtægter for Dansk Gordon Setter klubs avlsfond.

§ 1 Fondens navn er Dansk Gordon Setter klubs avlsfond.

§ 2 Fondens formål er at styrke avlen inden for jagt- og markprøvelinjerne af Gordon Setteren i Danmark gennem støtte til sæd eller avls emner, hvis linjer så vidt muligt ikke er repræsenteret i Danmark.

§ 3 Fondens midler står på en separat konto ejet af Dansk Gordon Setter klub, og revideres dermed sammen med klubbens øvrige regnskab.

§ 4 Fondens midler administreres af den til enhver tid siddende bestyrelse i Dansk Gordon Setter klub, og bestyrelsen beslutter selv hvordan og i hvilket omfang, der tilføres midler til fonden.

§ 5 Fondens midler kan kun ansøges af medlemmer af Dansk Gordon Setter klub.

§ 6 Der kan ansøges om støtte op til 5000,-kr. Ansøger skal minimum selv bidrage med det samme beløb, som der ansøges om.

§ 7 Ansøgning om støtte til et avlsemne sendes på e-mail til formand@dgsk.dk. Ansøgningen skal indeholde budget, oplysninger og dokumentation vedrørende det aktuelle avls emne samt ejerforhold. Ansøgninger kan indsendes løbende, og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.