Kontingent 2019

  • -

Kontingent 2019

Nu går den desværre ikke længere! Efter 10 år med uændret kontingent har bestyrelsen besluttet at forhøje årskontingentet med 50 kr. for A medlemmer. Det er der mange gode grunde til men vigtigst er at vi i perioden har haft stigende omkostninger og da vi i samme periode har reduceret vore indtægter ved at tilbyde et gratis familiemedlemsskab per husstand er stigningen påkrævet.

Øvrige satser forbliver de samme som hidtil.

Kontingent oversigt for 2019:

A medlemskab: Kr. 525,00. Gælder for op til 2 medlemmer af husstanden.

Dette gælder også for udenlandske medlemmer, dog forlanger vi at de selv dækker omkostningerne ved betaling fra udlandet.

Alle A medlemmer modtager 6 numre årligt af bladet ”Jagthunden” samt DGSK’s årbog; et uundværligt opslagsværk trykt i fire farver.

Årbogen omdeler vi til hovedprøven og forsøger at overdrage denne personligt i det omfang det er muligt men i forbindelse med evt. forsendelse af årbog pr. post vil vi appellere til modtagere at de betaler porto og omkostninger samlet 60 kr.

Ekstra husstandsmedlem: Kr. 100,00.Ekstra medlemmer af husstanden (hjemmeboende)

B medlemskab: Kr. 350,00.Gælder for op til 2 medlemmer af husstanden, hvis man i forvejen er A medlem i en anden klub under FJD.

Husk at skrive navn på bankindbetalingen – alternativt kan man maile navnene på indbetalinger til klubbens kasserer på: lauge.stiig.larsen.gmail.com

Indbetaling af kontingent – konto oplysninger.

Nordea Bank, Reg.nr. 2470 – Konto nr.

5499 663 368

IBAN: DK4620005499663368 – Swiftadresse:

NDEADKKK

(Husk at angive navn og gerne tlf. nummer)

Du kan også anvende mobilepay nr.: 33237
Sidste frist for rettidig indbetaling er den 1.marts 2017.


Arkiver