Indkaldelse – Generalforsamling 2019

 • -

Indkaldelse – Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Dansk Gordon Setter Klub fredag den 29. marts 2019 kl. 20:00 på Hotel Søgården, Stadionvej 7-11, 6620 Brørup

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

 1. Valg af Dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning til godkendelse.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018
 6. Forelæggelse af budget 2019.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter.

– På valg til bestyrelsen er Kristian Frøkjær Poul Erik Dahl, Peter Jensen og Ole Frank. Alle er villige genvalg
– Suppleanter til bestyrelsen er Martin Larsen (Sjælland) Thomas Rosengaard Poulsen (Fyn) og Erik Lystrup Nielsen (Jylland) Alle er villige til genvalg

 1. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Olsen og Anne Eliasen samt genvalg af Bent Simonsen, som suppleant.
 2. Eventuelt

(Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jfn. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jfr. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter/

 


Arkiver