Indkaldelse – Generalforsamling 2020

 • -

Indkaldelse – Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til Generalforsamling Fredag den 27. marts 2020 kl. 20,00

– på Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Dagsorden (I henholdtil vore vedtægter).

 1. Valg af Dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning til godkendelse.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2019.
 6. Forelæggelse af budget 2020.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter.
 9. På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll Júlíusson (Villig til genvalg) Lauge Larsen (Villig til genvalg) og Robert Paulsen (Villig til genvalg).
 10. Suppleanter:
  For Jylland foreslås genvalg af Erik Lystrup.
  For Fyn foreslås genvalg af Thomas Rosengaard Poulsen.
  For Sjælland foreslås genvalg af Martin Larsen.
 11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Olsen og Nyvalg af René Thomsen samt genvalg af Bent Simonsen, som suppleant.
 12. Eventuelt

 

(Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter.

Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jvnf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter

Bemærk formandens beretning udsendes sammen med årsbrevet og vil ikke blive læst op på generalforsamlingen)

 


Arkiver