Kontingent 2020

  • -

Kontingent 2020

Kontingent satserne er i år uændret og som følger:

A-medlemskab: Kr. 525,00. Gælder for op til 2 medlemmer af husstanden.

Dette gælder også for udenlandske medlemmer, dog forlanger vi at de selv dækker omkostningerne ved betaling fra udlandet. Dette gøres bedst ved at lægge 50 kr. oven i satsen.

Alle A medlemmer modtager 6 numre årligt af bladet ”Jagthunden” samt DGSK’s årbog; et uundværligt opslagsværk trykt i fire farver.

Årbogen omdeler vi til hovedprøven og forsøger at overdrage denne personligt i det omfang det er muligt men i forbindelse med evt. forsendelse af årbog pr. post vil vi appellere til modtagere at de betaler porto og omkostninger samlet 60 kr.

Ekstra husstandsmedlem: Kr. 100,00.Ekstra medlemmer af husstanden (hjemmeboende)

B medlemskab: Kr. 350,00.Gælder for op til 2 medlemmer af husstanden, hvis man i forvejen er A medlem i en anden klub under SJD.

Husk at skrive navn på bankindbetalingen – alternativt kan man sende en email med navnene på indbetalinger til klubbens kasserer på: lauge.stiig.larsen@gmail.com

Indbetaling af kontingent – konto oplysninger.

Kontingentet bedes betalt inden 01.03.2020 til klubbens konto i Nordea
Reg.nr.         2470
Konto nr.     5499 663 368

Husk at anføre navn og gerne telefonnummer på din betaling
Ved betaling/overførsel fra udlandet:

IBAN: DK4620005499663368 –
Swiftadresse: NDEADKKK

Pga. høje gebyrer for modtagelse af overførsel fra udlandet, beder vi om at DKK 50,- lægges til betalingen.

Du kan også anvende mobilepay nr.: 33237

Husk også der at anføre for hvem betalingen gælder i beskedfeltet.

Sidste frist for rettidig indbetaling er den 1.marts 2020.

 


Arkiver