DGSK Hovedprøve 27.-29. – marts 2020 er aflyst

  • -

DGSK Hovedprøve 27.-29. – marts 2020 er aflyst

DGSK’s Hovedprøve 2020 aflyst

DGSK’s bestyrelse har fulgt udviklingen med spredningen af COVID 19 nøje, og baseret på de seneste dages informationer og tiltag fra myndighedernes side, har vi besluttet at aflyse årets hovedprøve.
Det er ikke en beslutning, der har faldet os let da det er en meget vigtig aktivitet for klubben, prøveleder Bjarne Kleis og terrænleder har allerede lagt mange timer i sagen allerede. Vi kan heldigvis meddele at næste års hovedprøve er på plads. Alle aftaler omkring terræner, dommere og standkvarter er indgået og prøven afholdes den 19,20, 21. marts 2021 i Nordjylland med Ole Frank som prøveleder.

Generalforsamlingen 2020 udskydes, og i første omgang planlægger vi at indkalde til denne  i forbindelse med SJD udstillingen den 14. juni i Vissenbjerg. Nærmere information herom vi ved mere om situationen udvikler sig og når de praktiske detaljer er på plads.

Med venlig hilsen
DGSK Bestyrelse

DGSK hovedprøve 2020 er henlagt til Nordvestsjælland og Sydsjælland, hvor en kreds af dygtige terrænledere, som sædvanligt har gjort en stor indsats med at skaffe nogle gode terræner. Prøveleder er DGSK’s æresmedlem Bjarne Kleis.

Standkvarter:
Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Bemærk: Hunde med tre eller flere 1. præmier i åben klasse kan deltage i kvalitetsklasse (ÅK).

I 2020 afvikles hele vinderklassen om søndagen, (Altså IKKE over to dage).

Hvis der er pænt med hunde til UKK afvikles denne samtidig med søndagens vinderklasse.

Fredag, lørdag og søndag kan der tilmeldes i UK og ÅK.

Unghunde, der har opnået en 1. præmie i ungdomsklasse siden hovedprøven i 2019 og som tillige har været berettiget til at stille i UK indeværende år kan stilles i UKK.

Alle engelske racer er særdeles velkomne, alle dagene, til start i UK & ÅK.
Vi håber meget, at mange også har lyst at deltage i alt den mere sociale del af arrangementet

Hovedprøvens Program og foreløbig tidsplan.

Fredag den 27. marts 2020 – tilmelding til prøverne på www.hundeweb.dk

Alle hold møder ude i terrænet. Frokostsandwich kan ikke bestilles – så husk madpakken. Information om mødested og tid tilsendes få dage før prøven. Denne dag kan tilmeldes i UK og ÅK – fællesspisning (aftenbuffet) kl. 18:30 og generalforsamling kl. 20:00 på standkvarteret. Ønsker man kaffe og kage skal dette bestilles forlods på bestillingsskemaet.
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer der har betalt kontingent rettidigt.

Lørdag den 28. marts 2020 – tilmelding til prøverne på www.hundeweb.dk

Morgenmad fra kl 7:00

Opråb kl. 8.00 på standkvarteret. Bestilte frokostsandwich udleveres på standkvarteret.

Denne dag kan der tilmeldes i UK, ÅK.

Matchning. Lørdag sidst på eftermiddagen, ca. kl. 16 matches der, blandt alle hunde der på prøven har opået 1. Præmie, om at finde prøvens bedste UK og ÅK hund.

Terrænlederne kender mødestedet.

Lørdag aften afholdes festaften på standkvarteret med tre retters festmenu, med præmie overrækkelser og det traditionsrige lotteri – hvor der som sædvanlig er rigtig gode præmier at vinde.


Søndag den 29. marts 2020 – tilmelding til prøverne på www.hundeweb.dk

Morgenmad fra kl 7:00

Opråb kl. 8:00 på standkvarteret. Bestilte frokostsandwich udleveres på standkvarteret.

Den Internationale Vinderklasse m. CACIT (kun for Gordon Settere) afvikles søndag med 2 hold og 2. heat, samt matchning efter pausen. Efteranmeldelse af hunde, der har opnået en 1. ÅK fredag eller lørdag, er naturligvis mere end velkomne.

Søndag kan der tillige tilmeldes i UK/ÅK (efteranmeldelser modtages lørdag).

Fra morgenstunden afvikles UKK konkurrencen, sideløbende med vinderklassen. (I tilfælde af få tilmeldinger forbeholder prøveledelsen sig ret til at ændre afprøvningen til før vinderklassen eller lignende)

Dommere på hovedprøven.

Følgende er inviteret som dommere på hovedprøven: Joakim Skovgaard Larsen, Flemming Sørensen, Søren Stenhøj Jørgensen, Ulrik Stadelhover mfl.


Tilmelding, forplejning og overnatning.

Tilmeldinger af hunde skal ske via www.hundeweb.dk. Sidste tilmelding til prøverne er 17.03.2020

Al forplejning og overnatning på standkvarteret skal belstilles direkte hod DGSK hvor man anvender  bestillingsskema som kan donwloades i to udgaver her: PDF og Excel

Forplejning og overnatning skal betales på DGSK’s konto i Nordea:

Reg nr: 1329
Konto nr. : 8895 937 046
Mobilepay kan også bruges på nr: 840890
Husk at mærke indbetalingen med navn!!

Hvis man overfører fra udlandet er her IBAN nr: DK5320008895937046
(Husk at lægge 50 kr oveni for bankgebyrer – alternativt kan udenlandske gæster kontakte os og træffe en anden betalingsaftale)

Indsendelse af bestillingsskema med overnatning og forplejning skal ske til DGSK, på følgende emailadresse: dgsk@dgsk.dk, (eller pr. post Asgeir Pall Juliusson, Øvej 17, 4100 Ringsted, telefon +45 22 12 22 52) 

Absolut seneste tilmelding til forplejning og overnatning er 12.03.2020. Dette vil der og kan der ikke blive dispenseret fra.

Alle værelser er dobbeltværelser med bad og toilet på gang. Vi har 35 værelser på standkvarteret og et værelse koster 500 kr pr. nat.

Hunde må IKKE medtages på værelset. Egne drikkevarer må ikke nydes på værelserne. Disse skal købes på stedet.

Alle efterladenskaber fra hunde skal fjernes.

Det er muligt at få plads til 4 campingvogne ved Idrætshøjskolen

Al bestilling af overnatning (værelser/campingvogne) håndteres efter først til mølle princippet og det princip træder i kraft når bestillingen er betalt

Alle spørgsmål vedr. tilmeldinger af hunde eller forplejning, samt betaling herfor, rettes til
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, 4100 Ringsted, asgeirpalljuliusson@gmail.com telefon 22122252

Vel mødt / DGSK


Arkiver