Hovedprøven 2018 – i korte træk…

  • -

Hovedprøven 2018 – i korte træk…

Hovedprøven 2018 var henlagt til EUC centeret i Audebo på Sjælland. Terrænner på Tuse næs og omegn trækker altid i de engelske hundefolk og denne gang var ingen undtagelse. Knap 150 starter blev det til fra onsdag den 28. marts til og med langfredag den 30. marts. Onsdag havde vi fem hold i marken og torsdag var seks hold afsted. Imens UKK og andet heat VK blev afviklet fredag var der ydermere bedømning af to hold kvalitetsklasser sideløbende. Forholdene for prøve viste sig at være særdeles vanskelige onsdag og torsdag et vejrskift fra tirsdag til onsdag betød kold nordøstenvind med snefald og fygning – og fuglene var meget usamarbejdsvillige!

Alle hold havde pænt med fugl men udnyttelsen af dem kunne have været bedre, og det afspejlede sig i de uddelte præmier.  Der blev således kun uddelt to 1. pr. i Åben Klasse på hele prøven – men til gengæld var det den samme hund der opnåede begge præmieringer  nemlig Blacksetter’s Silke v/Michael Olsen.  Dermed vandt ekvipagen Åbenklasse uden konkurrence. Anderledes var det i unghundeklassen hvor der dog var opnået en del førstepræmier over de to første dage I alt mødte 7 hunde op til matchning som blev bedømt af Erling Clausen. Her trak Åens Prisca det længste strå og blev vinder af UK 2018. Henning Rasmussen meldte forfald og Prisca blev på dagen ført af Robert Paulsen. Samtlige præmieringer på hovedprøven kan ses ved klik her – og matchningen i UK kan læses her.

Den traditionsrige ungdomskonkurrenceklasse blev bedømt af Ulrik Stadelhover. Her var 8 hunde mødt op og efter en spændende dyst blev resultatet som følger:

  1. vinder Åens Prisca ført af Robert Paulsen
  2. vinder Østjyllands Marley ved Søren Brøndum Thygesen
  3. vinder nakkehages To Alsak ved Anne Elmgren Geisler

Med 16 hunde i vinderklassen var det ikke en af de største i historien – og da dommerne voterede efter det indledende heat var der kun skudt over to hunde nemlig Troldmarkens Ilova af 05 maj 2007 v/Peter Thorup og Lilleskogens Wayne ved Søren Brøndum Thygesen. Herudover valgte dommerne at tage fire hunde med over til andet heat som alle var rangeret uden for kategori pga. manglende fugletagning. En ekvipage var desværre kørt hjem til Jylland og havde lave andre arrangementer til dagen efter og dermed mødte fem hunde op til andet heat. Her lykkedes det kun for Øens Beta ved Ásgeir Páll Júlíusson at bringe sig i fugl og dermed stod matchningen kun mellem de tre hunde med fuglearbejde.  Ordførende dommer Thore Larsson og meddommer Svend Aage Vad kunne efter en kort matchning løfte sløret for følgende:

  1. vinder Lilleskogens Wayne
  2. vinder Øens Beta
  3. vinder Troldmarkens Ilova af 05 maj 2007

 

Ud over prøverne var afholdt vi den årlige generalforsamling efter de forskrifter som står i vores vedtægter. Gorm Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent og Lene Knuth tog referat. Selve generalforsamlingen var ikke nogen tidsrøver og inden vi så os om var bestyrelsens beretning vedtaget og vi var fremme ved præsentation af regnskab og budget. Begge dele blev godkendt af forsamlingen. Angående valg til bestyrelsen opnåede Lauge Larsen, Robert Paulsen og Ásgeir Páll Júlíusson genvalg til en toårrig periode i bestyrelsen. Der var ikke modkandidater. Til suppleantposterne blev Martin Larsen (Sjælland) Thomas Rosengaard Poulsen (Fyn) og Erik Lystrup Nielsen (Jylland) valgt ligeledes uden modkandidater. Anne Eliasen og Michael Olsen fik genvalg som revisorer og Bent Simonsen som revisorsuppleant. Således bemandet kunne dirigenten konstatere at der ingen forslag var til behandling og umiddelbart derefter kunne vi tage fat på Eventuelt. Her blev der givet en meget kort orientering om status på forhandlingerne om den nye organisation, hvor essensen var at vore forhandlingspartnere – som til start har inviteret til forhandlingerne (!) er noget fodslæbende og har faktisk forhalet processen med at afskaffe DJU og stable en ny organisation på benene. Ny organisation skal stå klar ved udgangen af året og nu er vi i slutningen af årets tredje måned uden at man er nået ret meget videre end vi var ved årets start. Men DGSK er stadig fortrøstningsfuld med hensyn til at så mange mennesker lægger rigtig mange timer i at organisere tingene og det gør de i forhåbentlig i den bedste mening!

Herefter bad formanden om ordet og kaldte to mangeårrige medlemmer og støtter af klubben – Bjarne Kleis og Kristian Thomsen –  om at komme op i ”rampelyset” og modtage en hædersbevisning i form af æresmedlemsskab af Dansk Gordon Setter Klub. Bestyrelsens motivation for æresmedlemsskabet står at læse i referatet af generalforsamlingen og ligeledes ved et klik her:

Her kan motivationen for Bjarne Kleis’s æresmedlemskab læses

Her kan motivationen af Kristian Thomsen æresmedlemsskab læses

Æresmedlemmerne fik et diplom og DGSK’s guldnål samt en velfortjent applaus med på vejen.

Da klapsalverne for Bjarne og Kristian var stilnet af blev et nyt tiltag fra bestyrelsen præsenteret – nemlig en form for ”25 års nål” – i sølv. Bestyrelsen har været tilbage i årbøgerne og forsøgt at finde de medlemmer som har været med i 25 år eller mere og er her stadig. Dvs. dem der stod på medlemslisten i årbogen 1993 og havde indløst medlemskab i 2018 mente vi måtte opfylde kriteriet for at opnå nålen i år. Det skal straks indrømmes at datagrundlaget er spinkelt. DGSK har i tidens løb lavet om på vilkår for familiemedlemsskaber, nogle har måske haft afbrydelse i medlemsskabet, andre har skiftet navn og hvis der er nogen der har rettelser til nedenstående liste er bestyrelsen meget villig til modtage hints og informationer om medlemmer der opfylder kriterierne for 25 års medlemskab (eller flere års medlemskab) og som dermed har gjort sig fortjent til en anerkendelse af en 25 årig opbakning til Dansk Gordon Setter Klub. Følgende blev nævnt og i det omfang de var til stede hædret med 25 års nålen:
Anita Aronson, Christina Bak, John Bak, Henrik G. Christensen, Anton Dahl, Poul Erik Dahl, Anette Frandsen, Niels Otto Haldrup, Harri Heino, Morten Iversen, Lene Knuth, Niels Erik Krüger, Bjarne Kleis, Lauge Larsen, Thore Larson, Michael Olsen, Elo Juhl Pedersen, Bente Friberg, Frits Friberg, Preben Pedersen, Ove Steen Pedersen, Erik Petersen, Bent Simonsen, Kristian Thomsen, Lars Zinglersen, Anton Linnet, Orla Sloth Andersen, Niels Thyge Brogaard, Ole Jensen, Jan Kristensen, Søren Thygesen, Kristian Frøkjær.
Er der flere hører bestyrelsen som sagt gerne fra jer!

Generalforsamlingen sluttede med en velfortjent klapsalve til den fraværende Derbyvinder Henning Rasmussen som fik (in absentia) overrakt en ærespræmie fra DGSK til minde om den flotte sejr på Dansk Jagthundederby 2018 – hvorefter klubben var vært ved et glas champagne til de fremmødte.

Torsdag aften var der vanen tro (på anden dagen af prøven!)  festmiddag med uddeling af præmier, diverse pokaler udtrækning af lotterigevinster – for ikke at glemme rigtig hyggeligt samvær med hundevenner.

Sådan en prøve kan ikke afholdes uden at en masse mennesker lægger kræfter i at gøre deres til at arrangementet bliver så godt som det her vitterlig gjorde. Her vil jeg gerne rette tak til vore altid meget hjælpsomme terrænledere Hans Kurt Kaas Hansen, Asger Mogensen, Tage Jessen, Michael Olsen, Jan Lorentsen, Ole Darmann, Peter Eliasen mf.

Desude vil vi gerne udtrykke vores tak til prøvens dommere Svend Aage Vad, Erling Clausen Claus Raahauge, Claus Nielsen, Ulrik Stadelhover, Søren Stærkær og Thore Larsson for at bruge en tiden på at dømme vore hunde.

Sluttelig vil jeg rette en velfortjent tak til alle deltagere på prøven for den store opbakning I har vist prøven og DGSK – for den gode sportsånd og det meget fine kammeratskab under prøvedagene!

Ásgeir Páll Júlíusson

 

 


Arkiver