Konstituering af DGSK’s Bestyrelse

  • -

Konstituering af DGSK’s Bestyrelse

Umiddlebart efter generalforsamlingen den 28/3/2019 på Hotel Søgården i Brørup trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig som vedtægterne foreskriver.

Konstitueringen er som følger:

Formand Asgeir Pall Juliusson
Næstformand Peter Jensen
Kasser Lauge Larsen
Sekreter Robert Paulsen
Poul Erik Dahl
Kristian Frøkjær
Ole Frank

Der er ingen ændring i de udvalgsposter der er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne

 


Arkiver