Vintermøde DGSK, ESK DISK og DBK 25.1 Nr. Aaby

  • -

Vintermøde DGSK, ESK DISK og DBK 25.1 Nr. Aaby

De fire klubber afholder fælles vintermøde torsdag d. 25.01.2018 fra klokken 19.00 på adressen Industrivej 9, DK-5580 Nørre Aaby . Mødet holdes hos Firmaet Aquilla Triventec som generøst har stillet kantine og faciliteter til rådighed.

Efter en generel orientering fra klubberne om kommende aktiviteter vil  Poul V. Nielsen fortælle om ”Prøver mod Syd og SCT. Hubertus”

Derefter vil der blive orienteret om status på arbejdet med den nye struktur/organisering af arbejdet med den stående Jagthunde i Danmark.

Mødet forventes at slutte kl. ca. 22:00

Entre kr. 50,- inkl kaffe og kage afregnes på stedet. Og der vil kunne købes øl og vand til rimelige priser.

Tilmelding til Robert Paulsen på mail adressen : robertpaulsen43@gmail.com senest den 20/1/2018


Arkiver