Glædelig jul og godt nytår!

  • -

Glædelig jul og godt nytår!

Nu går året 2017 på hæld og et nyt kan anes i horisonten. Der er lagt planer for aktiviteter i klubregi som en lang række friville lægger store kræfter i og aktivitetsoversigten for 2018 kan ses her. Af denne fremgår en række tilbud som vi igen i år kan tilbyde vores medlemmer og som vi håber vil blive flittigt benyttet. For at nævne et par højdepunkter som vi ser frem til kan vi nævne det traditionsrige Forderby som afholdes næste år den 3. marts ved Horsens med Torben Schulz Jensen som prøveleder. Hovedprøven næste år afholdes fra onsdag den 28., til langfredag den 30. marts på terræner på Tuse Næs og i nabolaget af Holbæk.  Næste år afholder vi Klubweekend 3.,4. og 5. august 2018 og det bliver i Nordjylland med Ole Frank som prøveleder.

Nu er det ikke sådan at oversigten er nagelfast og der vil sandsynligvis komme endnu flere tiltag til i løbet af året. Følg derfor med på hjemmesiden og sørg for at klubben har din mail adresse således at vi med kort varsel kan sende info om evt. nye tiltag. Det kan nemt gøres med et klik her. Jo flere der registrer sig jo mere kan vi spare på porto-kontoen da vi gerne vil sende årsberetning, indkaldelse til generalforsamling, regnskaber mv pr. mail frem for post.

Afslutningsvis skal vi fra bestyrelsen sende en stor tak til alle de aktive gordonsetter folk rundt om i landet som har ydet en indsats for fællesskabet i DGSK. Det er jeres frivillige arbejde der gør at vores klub-ånd er så god som den er og at DGSK’s aktivitetsniveau er så højt som det er!

Vi ønsker jer alle rigtig glædelig jul og fremgangsrigt godt nytår –  og vi glæder os til at se jer til træningsarrangmenter, markprøver og udstillinger i det kommende år.

DGSK Bestyrelse


Arkiver