Vinderklassen, 2. heat og matchning, Hovedprøven 2006

Dansk Gordon Setter Klub`s Vinderklasse Søndag d. 2 april 2006.

2. Heat

Til anden heat overgår i følgende startrækkefølge :

1.    Lyngmosegårds Edna
2.    Nymarkens Gambler
3.    Troldmarkens Echo
4.    Pennehaven`s Buffas
5.    Lyngmosegårds Dodo
6.    Troldmarken`s Chicko
7.    Åshøjdens Lucky
8.    Åens Razz
9.    Ronja

1. slip – 
Edna / Gambler. 
Gambler anlægger et søg af høj klasse – afsøger terrænet på bedste vis og med korrekte
Vendinger. Flot stil
Edna starter godt men anlægger derefter et noget fremadrettet søg. Stilen tiltalende.

Gambler forsætter – Edna omprøves.

2. slip –
Echo/Buffas
Echo anlægger et stort men alt for offensivt anlagt søg. Farten høj og stilen tiltalende.
Buffas anlægger et meget velanlagt søg i høj fart og smuk stil.

Echo omprøves – Buffas forsætter

3. slip –
Dodo / Chicko
Chicko viser et stort velanlagt søg i høj fart. God stil.
Dodo viser i starten et velanlagt søg, der dog efterhånden som slippet skrider frem
bliver noget planløst. Stilen er præget af en lidt kort forbensaktion.

Dodo omprøves – Chicko forsætter

4. slip –
Lucky/Razz
Lucky anlægger i starten af slippet et noget snævert søg, men går sig op efterhånden som
slippet skrider frem.. Stilen tiltalende.
Razz starter godt, men stil og aktion svækkes i løbet af slippet.

Lucky forsætter – Razz omprøves

5. slip –
Edna ( under omprøvning ) / Ronja
Edna viser et stort og velanlagt søg i tiltalende stil og høj fart.
Ronja anlægger et søg der virker lidt planløst –

Edna forsætter – Ronja omprøves.

Omprøvning:

Echo/Dodo

Dodo anlægger i starten af slippet et passende stort søg. Har efterfølgende et par skarpe
markeringer og søget bliver ineffektivt.
Echo Søger stort og åbent og slutter med at forlade det anviste terræn

Begge udgår.

Razz/ Ronja

Ronja`s stil er fortræffelig, men søgsoplægget mangelfuldt –søger ofte bagud i terrænet
og anlægger et søg bagom føreren.
Razz anlægger et passende stort søg i god kontakt til fører. Noget kort forbensaktion.

Ronja udgår.
Razz forsætter.

Rangering:

1.    Pennehavens Buffas
2.    Nymarkens Gambler
3.    Troldmarkens Chicko
4.    Åshøjdens Lucky
5.    Lyngmosegårds Edna
6.    Åens Razz
7.    reserve – Lyngmosegårds Dodo

Matchning:

Razz søger passende stort, men har et lille minus på stilen pga. den noget korte
forbensaktion – strækker ikke helt igennem.
Edna starter lidt forsigtigt – har en stand uden påvisning af fugl.

Razz sættes som 6. vinder
Edna placeres som 5. vinder

Chicko viser et stort og velanlagt søg.
Lucky viser et noget begrænset søg.

Lucky placeres som 4. vinder

Chicko afprøves mod Gambler.
Chicko søger forsat godt.
Gambler ligger klart over Chicko – viser et meget stort søg i fortrinlig stil i høj fart.

Chicko placeres som  3. vinder

Finaleslip:   Pennehavens Buffas – Nymarkens Gambler.

Begge søger stort – og i starten af slippet ganske fornuftigt – mod slutning af slippet
søger Buffas dog noget selvstændigt. Forlader kortvarigt terrænet og jagter på egen hånd i remise. Vender på eget initiativ tilbage efter kort tid.

Pennehavens Buffas placeres som 2. vinder

Nymarkens Gambler placeres som 1. vinder.

Placering:

1. vinder med Cacit              Nymarkens Gambler.
                                             Ejer og fører Ulrik Stadelhover

Gambler er en hund af meget stort format, smuk stil og velrevierende.
Har en god fugletagning med fra formiddagens afprøvning. Lydig og
Velført.

2. vinder                                Pennehavens Buffas
                                              Ejer og fører Peter Rafaelsen
Buffas er en hund af meget stor format. Smuk stil. Har to gode fugle-
tagninger med fra formiddagens afprøvning. Noget vidtløftig i finale-
slippet.

3. vinder                                Troldmarkens Chicko 
                                               Ejer og fører Lorenz Clemmensen

Chicko er en hund af stor format. Ligger dog under de to foran placerede
med hensyn til format og stil. Har en god fugletagning med fra formiddagens afprøvning. Lydig og velført.

4. vinder                                  Åshøjdens Lucky
                                                Ejer og Fører Karl Jensen.
Lucky er en hund af stort format. Har en fejlfri formiddag med en god
fugletagning, men er under eftermiddages afprøvning i slippene en lidt
svag ”starter” – er noget længe om virkelig at komme i gang.

5. vinder                                   Lyngmosegårds Edna
                                                  Ejer og fører Kristian Thomsen

Edna er en hund af godt format. Har en fejlfri formiddag med en god fugletagning. Har under eftermiddagens afprøvning en tom stand der
afgør placeringen i det ”skrappe selskab”.

6. vinder                                       Åens Razz
                                                     Ejer og fører Linda Clemmensen

Razz er en hund af godt format. Er kommet i ”skrapt selskab” og må se
sig slået af de foranplacerede både på stil og format. Mangler noget stræk
i galoppen og mere intensitet i søget er ønskeligt. Er lydig og velført.
Har en god fugletagning med fra formiddagens afprøvning.

Skive den 24 april 2006

Ordførende dommer
Jan Espersen

Samt Erling Clausen.