Matchning UKK , Hovedprøven 2006

Til UKK er følgende 8 hunde tilmeldt:

 

Åens XL Paw, Æblevangens Arki, Åens Yaounde, Springset Lively Joy, Nymarkens Jente, Nr. Løgums Blitz, Nr. Løgums Bartes og Storåens Cash,.

 

 

Paw – Arki

Paw anlægger et stort åbent og tilfældigt søg. Går i høj fart og en god stil, hvor forbens aktionen er lidt stikkende. Viser god jagtlyst og energi.

Arki anlægger et passende stort men noget tilfældigt søg i passende høj fart og en god stil. Virker i dag noget ungdommeligt. Jagter en del på øjnene efter små fugle.

Paw omprøves

Arki udgår

 

Yaounde – Joy

Yaounde anlægger et passende stort men noget snævert anlagt søg. Går i passende høj fart og god stil. Mod slutningen af slippet bliver den meget føre afhængig, skal animeres en del.

Joy anlægger et stort og særdeles velanlagt søg. Går i høj fart og god stil, hvor lidt højere haleføring ville pynte. Viser stor jagtlyst og energi er lydig og velført.

Yaounde udgår

Joy fortsætter

 

Jente – Blitz

Jente anlægger et passende stort og velanlagt søg. Går i passende høj fart og rimelig god stil, hvor hovedet for det meste er under skulderhøjde. Opnår føling med parhøns som letter, viser rimelig respekt i opflugt. Er energisk og udholdende, lydig og velført.

Blitz anlægger et stort veltilrettelagt søg i passende høj fart og prima stil. Opnår føling med parhøns som letter uden Blitz skyld. Respekterer i opflugt. Er energisk og udholdende, lydig og velført.

Jente omprøves

Blitz fortsætter

 

Bartes – Cash

Bartes anlægger et passende stort og velanlagt søg. Går i høj fart og en god stil. Bartes ligger en del under makkerhunden og går for det meste på ansøgt terræn. Viser spontant sekundering. Viser god jagtlyst og energi.

Cach anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg. Går i høj fart og prima stil. Opnår kortvarigt stand hvor råvildt er sprunget fra, udløser selv. Søgsmæssigt går Cash som en vinderklassehund. Viser stor jagtlyst og energi.

Begge fortsætter

 

 

Omprøvning:

 

Paw – Jente

Paw søger igen stort og tilfældigt. Makkerhunden påviser parhøns på anvist terræn.

Jentes stil bedres ikke. Støder i god vind parhøns.

Begge udgår

 

 

Til matchning overgår følgende hunde:

 

Nr. Løgums Bartes, Nr. Løgums Blitz, Springset Lively Joy og Storåens Cash.

 

Bartes – Blitz

Begge hunde anlægger et stort og velanlagt søg. Bartes opnår stand ved hegn, avancerer på ordre, påviser ikke vildt. Blitz dækkes af ved makkerhundens stand.

Blitz over Bartes

 

Blitz – Joy

Blitz anlægger her et passende stort og velanlagt søg i høj fart og prima stil.

Joy anlægger her et noget tilfældigt søg, jagter småfugle og vil ikke slå sig fri af dette.

Blitz over Joy

 

Blitz – Cash

Blitz anlægger i starten et passende stort og velanlagt søg men mod slutningen bliver søget noget snævert anlagt. Går hele slippet på afsøgt terræn.

Cash anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger i høj fart og prima stil.

Cash over Blitz

 

4. vinder Nr. Løgums Bartes

3. vinder Springset Lively Joy

2. vinder Nr. Løgums Blitz

1. vinder Storåens Cash

 

Motivering:

 

Nr. Løgums Bartes er en hund af et passende stort format, stilmæssigt ligger han lidt under de foran placerede hunde.

 

Springset Lively Joy besidder de kvaliteter en engelsk unghund skal have, en lille minus på haleføringen. Jagter småfugle i matchningen hvilket betinger placeringen.

 

Nr. Løgums Blitz er en hund af et passende stort format som i finaleslippes må gå på afsøgt terræn og dette betinget placeringen.

 

Storåens Cash besidder de kvaliteter en engelsk unghund skal have. Søget, farten og stilen er i top. Går som en vinderklasse hund.

 

Martin Clausen

 

Til slut vil jeg gerne takke Dansk Gordon Setter Klub for invitationen til at dømme på jeres Hovedprøve. Tak til prøveleder og hjælpere for en veltilrettelagt prøve. Tak til hundefører og publikum for to gode dage i marken.

Med venlig hilsen.

Martin Clausen