Tony Andersen er afgået ved døden d.24.8

Tony Andersen – er i dag den 24.8.2011 – efter længere tids sygdom – sovet ind. Tony var et mangeårigt medlem af DGSK og har haft mange fantastiske hunde og i stor grad været med til at præge udviklingen af Gordon setteren.

Tony blev 62 år. Vore tanker går til hele Tonys familie, æret være hans minde.

Bestyrelsen har bedt hans nærmeste ven, gennem mange år, Lauge Larsen om at skrive nogle mindeord, som vi senere bringer på hjemmesiden og i Jagthunden.