27/08/2011 DJ Apport Frederikshavn

Heimfjellets Lucky Boy v/ Kent Hvirring Jensen. Bestået

 Åens Q8 All Night v/ Flemming Knudsen. Bestået