Point til årspokaler Årspokaler 2018

  • -

Point til årspokaler Årspokaler 2018

Årspokaler 2018 – point indsendes senest 15.12.2018. De der ønsker at komme i betragtning
til DGSK’s Årspokaler 2018, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende
pointopgørelser, senest den 15. december til følgende mail: dgskbestyrelse@gmail.com


Arkiver