Nyt fra SJD om Prøveafvikling fra 1. januar 2019 og fremefter.

  • -

Nyt fra SJD om Prøveafvikling fra 1. januar 2019 og fremefter.

På det netop afholdte bestyrelsesmøde i SJD blev de sidste punkter vedr. ovennævnte lagt fast, således der nu er afklaring om ovennævnte.
Prøver, der hidtil har været afviklet i DJU og FJD, vil fremover blive afviklet i regi af SJD
DJ vil fremover afholde markprøver jfr. vedtægternes pkt. 2. DJ vil udsende nærmere information herom.
DKK har valgt at afvikle Vinderklasser og Mesterskabsprøven i foråret 2019, og vil herefter ikke afvikle prøver fremover. Brugsprøver, samt de vinderklasser, der tidligere har været afviklet i DKK, vil fremover bliver afviklet i regi af SJD.
Alle prøver afvikles ud fra den økonomi model, der har været gældende i FJD, dog med tillæg af et mindre fast tilskud til dækning af prøveledernes evt. omkostninger i forbindelse med hvervet.
Reviderede regler for afvikling af prøver vil snarest blive indsat på de relevante hjemmesider – FJD m.v. Det kan i denne forbindelse nævnes, at hjemmesiderne for FJD og DJU kører videre, indtil ny version for SJD foreligger.
Vi ser frem til en fortsættelse af det store arbejde, prøvelederne for de stående hunde har lavet gennem nu flere år – en indsats der er grundlaget for det fortsatte arbejde med – og udvikling af – den stående jagthund i Danmark.
Bestyrelsen
Stående Jagthunde i Danmark.


Arkiver