NGK’s vinderklasse på Gordon Castle, 22/08/06

Åens Kalle Kluivert v/ Erik Petersen , 5 V

Lyngmosegaards Dodo v/Kristian Thomsen,  6 V