FJD har opsagt overenskomsten med DJU

  • -

FJD har opsagt overenskomsten med DJU

De tre organisationer DJ – DKK og FJD har i løbet af 2017 evalueret mulighederne for en reorganisereing af arbejdet med de stående jagthunde.

Målsætningen for arbejdet er: At billiggøre – udvilkle – forenkle – smidiggøre arbejdet.

Opsigelsen (se nedenunder) træder i kraft med et års varsel til den 1. januar 2019.

I den mellemliggende periode, 2018, vil al arbejdet med de stående jagthunde være uforandret.

Den fremtidige organisering vil blive meldt ud, når den er endelig aftalt med DJ og DKK.

En mere detaileret pressemeddelse vil blive udsendt i denne uge.

Formandskabet i FJD.

 

Christian Johansen/ Per K. Kristophersen.

 

—————————–

OPSIGELSE AF OVEENSKOMSTEN MED DJU

 

 

DJUs Bestyrelse                                                                                                               Skive, den 27. November 2017.

 

 

Opsigelse

 

Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) opsiger hermed aftalen om Dansk Jagthunde Udvalg (DJU).

 

Opsigelsen sker i overensstemmelse med Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) vedtægters § 15 (se herunder).

 

  1. Ikrafttræden, opsigelse og overgangsbestemmelse

Vedtægterne erstatter overenskomst af 1. februar 1989 og senere ændringer dateret 26. maj 1992, og fortsætter uforandret, medmindre de af en af parterne opsiges med et års varsel til en 1. januar.

 

Opsigelsen er pr. dags dato og er således endelig trådt i kraft den 1. januar 2019 (efter udløb af varsel).

 

 

For Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark. (FJD)

 

Formandskabet.

Christian Johansen/ Per K. Kristophersen


Arkiver