DGSK’s bestyrelse har fået en ”næse”

  • -

DGSK’s bestyrelse har fået en ”næse”

DGSK er på det seneste flere gange i skrift og tale blevet irettesat for at lægge sin hovedprøve 2019 i en såkaldt DJ-weekend. Hvis nogen har læst referatet fra det sidste møde i Dansk Jagthundeudvalg bliver vi der klandret for at agere på bekostning af fællesskabet. På facebook finder den nedlagte formand for DJU anledning til at beskylde os for ”manglende respekt for aftaler”. Som et punktum på sagen er DGSK’s bestyrelse på det første repræsentantskabsmøde i den nye organisation SJD blevet tildelt en misbilligelse for illoyal adfærd.

Denne misbilligelse fra SJD’s bestyrelse kan læses her: MISBILLIGELSE

DGSK’s bestyrelse sendte SJD’s bestyrelse et svar som kan læses her: SVAR

For ikke at DGSK’s medlemmer skal være i tvivl om hvad der er op og ned på denne sag set fra DGSK’s bestyrelse side skal vi her kommentere forløbet.

Da markprøvekalenderen for 2019 blev fremlagt i første omgang i november 2016 blev der gjort indsigelse mod planen, idet prøverne var planlagt til at starte for sent.

Vores hovedprøver har været planlagt siden januar 2017 og datoerne for afholdelsen har været offentlige siden da. Da DGSK og DISK fremlagde hovedprøveplaner i 2017 kom der ingen protester fra nogen over at vi valgte den pågældende weekend.

En revideret markprøveplan fra DJU’s markprøveudvalg blev først lagt på DJU’s hjemmeside i februar 2017. Alt dette kan bekræftes i referater fra FJD og DJU møder fra den gang. Dette forløb finder sted for knap to år siden og hovedprøverne var på det tidspunkt allerede lagt og planlægning i fuld gang.

Markprøvekalenderen for 2019 blev offentliggjort på DJU’s hjemmeside, uden at denne blev forelagt klubberne som det er kutyme og uden at der blev gjort opmærksom på offentliggørelsen på nogen måde.

I DJU’s kommissorium for markprøveudvalget står der: ”MUV er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse og koordinering af anerkendte markprøver i Danmark”. Af det nyligt afsluttede regnskab for DJU fremgår det at der ikke er afholdt et eneste møde i markprøveudvalget i 2018.

SJD har valgt at lægge ansvaret for denne uheldige sag på klubberne og klubberne alene. De har ligeledes valgt at tage sagen op på trods af at den ligger tilbage fra før SJD blev etableret og ovenikøbet udtrykt at DGSK har ageret illoyalt over for SJD.

Det sidste har vi i DGSKs bestyrelse svært ved at forholde os til og vi finder det meget lidt klædeligt at den nye organisation vælger at lægge fra land på denne måde. Mantraen i hele processen ved dannelsen af den nye organisation har jo netop været at ”smidiggøre”, ”forenkle” og ”billiggøre” markprøve systemet. Gad vide hvor mange ressourcer der samlet set er brugt for at lægge sten på vores vej med at afholde en vores hovedprøve 2019?

DGSK’s bestyrelse erkender at der fra flere sider er begået fejl i denne sag. DGSK erkender ligeledes at den slags fejl ikke er hensigtsmæssige og DGSK vil som tidligere fortsat gøre sit til at undgå dem.

Lad os blot slå følgende fast: Bestyrelsen i DGSK er sat i verden til at varetage Dansk Gordon Setter Klubs og dens medlemmers interesser. Det har vi gjort i denne sag og det vil vi blive ved med at gøre. Vi vil holde prøver for vores medlemmer og andre der med glæde vil deltage i vores arrangementer – vi vil søge at skabe sammenhold også på tværs af racer. Vi vil ikke gøre det på bekostning af fællesskabet. Det har vi aldrig gjort.

DGSK’s bestyrelse


Arkiver