DGSK søger ny pokal mester

  • -

DGSK søger ny pokal mester

Dansk Gordon Setter klub har mange flotte og prestigefyldte pokaler samt hæderspriser, der hvert år deles ud blandt klubbens medlemmer. De fleste af pokalerne uddeles ud fra resultater opnået på årets markprøver og mesterskaber, nogle uddeles ud fra det samledes års præstationer og andre uddeles som anerkendelser og hæderspriser.

Poul Erik Dahl har igennem mange år, kun afbrudt af få pauser, sikret at pokalerne er nået frem til de aktiviteter hvor de uddeles. Han har haft overblikket over hvem der skulle have årspokalerne uddelt og han har sikret, at det er blevet registeret og indskrevet i vores årbog hvert år.

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til Poul Erik Dahl for den mangeårige indsats.

Poul Erik har lovet at hjælpe os med at få sat hans afløser godt ind i opgaven, og han har lovet at hjælpe til med pokaler og præmier i jubilæumsåret 2022, men vi skal allerede nu have fundet vores nye pokal mester.

Har du lyst til at tage ansvar for en af klubbens meget vigtige opgaver, så er chancen her nu. Som pokal mester får man kendskab til stort set alle aktiviteter, der foregår i klubben, og man får et stort indblik i medlemmernes præstationer ikke mindst i klubbens historie.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte en af os i for at høre mere om opgaven.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Arkiver