15/08/2021 Deadline for urafstemning

  • -

15/08/2021 Deadline for urafstemning

Kære medlemmer

I forlængelse af årets generalforsamling er der igangsat en urafstemning. Der er i juli måned sendt mails ud til samtlige stemmeberettigede medlemmer med instruktion om hvorledes stemmerne afgives.

Vi opfordrer alle til at afgive deres stemmen inden fristens udløb på søndag den 15. august.

Hvis du mener at være stemmeberettiget, og ikke mener at have modtaget en sådan mail, bedes du henvende dig til en af os fra bestyrelsen.

med venlig hilsen
DGSK’s bestyrelse


Arkiver