Vintermøderne 2019

  • -

Vintermøderne 2019

Traditionen tro holdt DGSK i samarbejde med flere andre engelske klubber fællesvintermøder både øst og vest for Storebælt. Den 9. januar mødtes godt og vel 70 personer op på Fyn til et møde i regi af DBK, ESK, DISK og DGSK. Mødet indeholdt et foredrag om fordring af arbejdende hunde. Derefter var der meget spændende indlæg fra Flemming Østergård der omhandlede udviklingen de seneste 50 år inden for markprøverne og de vilkår disse bliver afviklet under. Herefter fulgte et indlæg fra Anton Dahl om markprøvernes kvalitet og en debat om hvilken kvalitet ønsker vi af vores markprøver – med fokus på skydeprøver om efteråret (Brugs og vinderklasser). Begge foredrag var understøttet af gennemarbejdede Power Point præsentationer som kan downloades ved et klik her:
Flemming Østergaards præsentation.
Anton Dahls præsentation

Der udspandt sig en spændende debat som forhåbentlig fortsætter ude i klubberne.

På Sjælland mødte 35 medlemmer af ESK DISK og DGSK til et møde hvor vi indledningsvis fik et meget spændende indlæg om jagt med falke og stående hunde ved Tage Jessen. Falkejægerne har været igennem et langt sejt politisk træk som her i 2018 resulterede i at man nu må udøve jagt med falke i Danmark. Derefter gav de tre klubbers repræsentanter en orientering om klubbernes aktiviteter i det kommende år. Herefter gennemgik vi de indlæg om markprøver som var blevet givet på det Jysk/Fynske møde og forsøgte efter bedste evne at formidle de budskaber der kom der. Heraf udspandt sig også en god debat på Sjællandske møde. Afslutningsvis var der kort orientering om status på den nye organisation – dog uden at der kom noget revolutionerende nyt frem. Her ser det ud til at vi må vente på at SJD åbner op for informationsstrømmen på den nye hjemmeside sjid.dk når den en gang bliver klar.

Således fik vi sparket et nyt hundeår i gang og fik lagt op til forårets træning og prøver. Knæk og bræk til prøverne i foråret!


Arkiver