Vintermøder 2018

  • -

Vintermøder 2018

Så er året i DGSK “skudt i gang” med afholdelse af to vintermøder henholdsvis ved Ringsted, den 18. januar og i Nr. Aaby den 25. januar. Begge møder var arrangeret i fællesskab af DGSK, DISK og ESK og på Fyn var DBK medarrangør. Møderne var velbesøgte og havde vi omkring 25-30 hundeførere på Sjælland og knap 50 på det Jydsk/Fynske møde.

Begge møder var skåret over samme læst med et kort foredrag om et for hundefolket interessant emne – derefter kort orientering fra klubberne om de kommende aktiviteter og afsluttende med en kort orientering om status på arbejdet med den nye struktur/organisation som tegner sig som afløser for DJU.

På sjælland mødte kom dyrlæge Camilla Sørensen fra Herfølge Dyreklinik og holdt et meget lærerigt foredrag om Leptospyrose og parvovirus – sygdomme de fleste vaccinerer deres hunde imod men de færreste ved hvad indbefatter.

I Nørre Aaby kom Poul Valdemar Nielsen og fortalte om prøver sydpå og om Sct. Hubertus – meget udbytterigt foredrag hvor der blev givet info om hvorledes man finder prøverne, hvad der lægges vægt på ved bedømning og ikke mindst hvad der skal til at vinde – Det har PVN som bekendt gjort flere gange; både indviduelt og på hold.

På Sjælland informerede Allan Nissen(ESK) og Asgeir (DGSK) og på mødet på FYN Ole Dahl Madsen (FJD’s forhandlingsudvalg) om status på forhandlingerne om den nye organisation. Det fremgik at FJD’s bestyrelsen har enstemmigt og klokkeklart givet forhandlingsudvalget bestående af FJD’s formand Christian Johansen næstformand Per K. Kristoffersen og Ole Dahl mandat til forhaldning på FJD’s vegne. Forhandlingerne er rimelig langt – og mange timers frivilligt arbejde er der allerede lagt i sagen. Der er blevet nedsat diverse udvalg til at se på vedtægter, arbejsdsgange, økonomi mv for den nye organisation. Overenskomsten med DJU er opsagt og dermed ophører DJU med at eksistere pr. 31/12/2018. De næste par uger fortsætter forhandlingerne og til hovedprøverne vil der sandsynligvis være yderligere at berette.

Møderne sluttede ved 10 tiden og begge steder blev der givet udtryk for at man ønskede at denne model med at flere klubber sluttede sig sammen om vintermøder fremover vil blive fast tradidtion. SLuttelig tak til de frivillige der var med til at skaffe og stile lokaler tilrådighed, servere kaffe, kage og sørge for alt det praktiske. Vi værdsætter meget al det arbejde der gøres af jer og andre frivillige inden for hundesporten – men det ved I jo allerede ? !


Arkiver