Vinderklassetræning i Himmerland

Rasmus Bak har meddelt at vinderklassetræningen i det Nordjydske er flyttet fra den planlagte dato d. 20. september til søndag d. 21.09.  Der er stadig få ledige pladser tilbage for hunde der har  bestået en apporteringsprøve og er, eller satser på at blive startberettiget i VK i løbet af efteråret.

Rasmus kan kontaktes på telefon 9823 5250!