Træning på Darket d. 15. og 16. August 2020

  • -

Træning på Darket d. 15. og 16. August 2020

Update: 8/8/2020 : To ledige pladser pga afbud.
DGSK har lejet terrænnerne på Darket i weekenden 15.-16. august og i samarbejde med lokale folk vil vi søge at gentage de tidligere års succes med træning af ro i opfløj, standtræning og parsøg. Alle racer stående jagthunde er hjertelig velkomne!

I lighed med sidste år er der ingen forplejning i arrangementet men hvis myndighedernes anvisninger tillader det vil vi arrangere fælles morgenmad.  I det hele taget vil arrangementet bære præg af at vi retter os på alle punkter efter myndighedernes anvisninger for forsamlinger mv.

Træningen foregår ved at vi deler os op i hold, hvor vi tager hensyn til hundens og ejerens niveau. Et hold består af ca 8-10 hunde. Al træning foregår på udsatte agerhøns og primært i roer men også stubmarker vil blive benyttet. Der vil primært være fokus på fugle og ikke så meget reviering.

Niveau 1: Standtræning – Solo med og uden line. Ro i opflugt og skud

Niveau 2: Standtræning med ro i opflugt og skud, solo søg og sekundering i line – Solo / Par

Niveau 3: Parsøg for de rutinerede hunde. Jagt og markprøve relateret

Ovenstående er naturligvis meget overordnet, men vil hjælpe os med at sætte de rigtige hold. Hvis man ikke ved tilmelding oplyser niveau, vil vi tildele hunden et niveau vurderet efter bedste evne.

På dagen vil alle naturligvis gerne i gang med træningen, men vi opfordrer til at udvise tålmodighed. Vi har mulighed for at træne til kl. 18.00  begge dage så der er masser tid til alle. På hvert hold vil der være en holdleder, som dels hjælper med træningen og dels sørger for at alle, i store træk får samme muligheder. Bemærk venligst at disse holdledere er autodidakte og har ikke en hundeinstruktør uddannelse.

Husk at medtage de træningsredskaber som du ønsker at bruge. Langline, pistol (hvis du har en en). Som udgangspunkt bruger vi ikke Flusher, men hvis du ønsker det, kan du sagtens tage en med. Der vil blive mulighed for at tage bilen med i terrænet.

Overnatning:

Man kan overnatte i telt eller campingvogn på Darket uden beregning. Man kan også booke et værelse her: http://www.hotele4.dk/ det ligger i nærheden  og ellers er der andre muligheder som Bed and breajfast mv.

Husorden på Darket:

Gårdejeren har givet tilladelse til at vi kan benytte gården som samlingssted og overnatning. Denne gæstfrihed skal vi respektere. Der vil være adgang til toilet i den gavl som er tættest på hovedhuset. Undlad at smide affald, saml op efter din hund og generelt efterlad stedet som da man kom. Der vil blive anvist pladser til telte.

Mad og Drikke:
Deltagerne skal selv sørge for al forplejning. Der vil være gasgril på Darket til fri afbenyttelse

Praktisk Info
Adresse: Darket 16, 4970, Rødby
Mødetid kl. 8.30 begge dage
Betaling: MobilePay på nummer 93969. Tilmelding er først bindende ved betaling
Pris pr., hund: 400,- for to dages træning
Max. 30 starter pr. dag efter først til mølle princippet.
(Når der er fyldt op er der mulighed for at komme på venteliste)

Alle tilmeldinger sendes på mail: dgsk@dgsk.dk med deltagerinfo, antal hunde og niveau
Evt. spørgmål besvares af Ásgeir på telefon 22122252


Arkiver