Sensommer træf i DGSK – Generalforsamling

 • -

Sensommer træf i DGSK – Generalforsamling

DGSK inviterer til et sensommertræf i grænselandet lørdag den 22. august 2020 med apporteringsprøve, generalforsamling og en lille middag. Vi mødes på Hotel Kløver Es i Hellevad kl 11:00 starter med en apporteringsprøve. Derefter afholder vi DGSK’s generalforsamling kl. 14:00 jfr. nedenstående indkaldelse. Efter generalforsamlingen spiser vi dagens ret og afslutter ca kl. 17:00

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i DGSK 2020  lørdag den 22. august 2020 kl. 14:00

Sted : Hotel Kløver Es Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

 1. Valg af Dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning til godkendelse.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2019.
 6. Forelæggelse af budget 2020.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter
  *På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll Júlíusson (Villig til genvalg) Lauge Larsen (Villig til genvalg) og Robert Paulsen (Villig til genvalg)
  * Suppleanter:
  For Jylland foreslås genvalg af Erik Lystrup.
  For Fyn foreslås genvalg af Thomas Rosengaard Poulsen.
  For Sjælland foreslås genvalg af Martin Larsen.
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Olsen og Nyvalg af René Thomsen samt genvalg af Bent Simonsen, som suppleant.
 10. Eventuelt

(Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter.
Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jvnf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter
Bemærk formandens beretning er udsendt sammen med årsbrevet og vil ikke blive læst op på generalforsamlingen. Beretningen kan også læses her)

Til den annoncerede generalforsamling i forbindelse med vores hovedprøve som blev aflyst var der ikke kommet andre forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Selv om vi naturligvis håber på god deltagelse til denne generalforsamling vælger bestyrelsen at trække sit forslag til vedtægtsændringer i denne omgang. Forslaget er som sådan ikke presserende – men alt i alt ret vidtgående for vores klub. Vi ønsker derfor at dette bliver behandlet på en ”normal” generalforsamling hvor vi kan forvente at en stor del af DGSK’s medlemmer er til stede og kan deltage i den debat sådanne ændringsforslag kan afstedkomme. Derfor varsler vi allerede nu at bestyrelsen forventer at fremsætte forslaget på generalforsamlingen 2021.

Efter generalforsamlingen serveres dagens ret – som er gratis for DGSK’s medlemmer. Af hensyn til servering og ”corona-planlægning” vil vi gerne bede om forhåndstilkendegivelse af deltagelse på mail dgsk@dgsk.dk. Denne tilmelding til middag vi gerne bede om senest den 15.08.
Det understreges at forhåndstilkendegivelse er ikke et krav i forhold til deltagelse i generalforsamlingen. Alle der har betalt kontingent 2020 rettidig er velkomne uagtet denne planlægningsdetalje.


Arkiver