Sådan udsætter vi agerhøns

Sæt X i kalenderen, fortæl det til dine venner og jagtkammerater. Tirsdag d. 21. marts arrangeres er et stort møde i Aulum Fritidscenter om udsætning af agerhøns. Foredrag, film og udstilling af volierer, grej m.v.En aften, du har brug for. 

Hvordan udsætter man agerhøns?

Dette spørgsmål optager mange ikke mindst fordi udsætningsreglerne er så restriktive, at man ikke får noget ud af sin udsætning, hvis det ikke gøres på den helt rigtige måde.

  • Hvornår skal man sætte ud?
  • Hvordan skal man fodre?
  • Hvor gamle skal fuglene være?
  • Kan man udsætte parhøns?

Ja, det er blot nogle af de mange spørgsmål, som presser sig på. Derfor inviteres alle interesserede til en temaaften over dette emne tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter.

Aftenens program

Anette Laursen og Flemming Østergaard fortæller om deres erfaringer med usætning af agerhøns. Film om markvildtets vilkår og hønsejagt. Spørgsmål og debat. Udstilling af volierer, foderautomater og andre rekvisitter til brug i forbindelse med udsætning. Der serveres kaffe, to snitter og småkager a 50 kr. Øl og vand kan købes. Der udloddes 2 flokke agerhøns blandt mødedeltagerne.

Af hensyn til serveringen er der bindende tilmelding til: Jan Nielsen. E-mail: jkkn@mail.dk ,telefon: 97 47 37 87, eller Erling Clausen E-mail: minna@pejsegaarden.dk , telefon: 75 17 36 05 Senest d. 15. marts.

Vi ser frem til en spændende og udbytterig aften og håber på, at rigtig mange møder op, uanset hvilken interesse man har i agerhøns og agerhønsejagt, og hvilken jagthunderace man foretrækker.

Venlig hilsen

Dansk Breton Klub og Engelsk setter Klub i Danmark