“Upprop till GS ägare om blodprov”

Klolossningsprojektet söker ”blodgivare” . Kanske just DU och DIN HUND kan hjälpa till att lösa problemet med klolossning? Äger du en gordonsetter som fyllt åtta år och som dessutom har friska klor kan ni tillsammans göra en värdefull insats för rasen genom att sända ett blodprov till norska Blodbanken.

Forskningsprojektet är i akut behov av minst trettio ytterligare prover under innevarande år. Blankett för uppgifter om din hund, provtagningsanvisningar och vart blodet ska skickas finnas att ladda ned som pdf-fil. Fyll i blanketten hemma och tag med den till veterinären.

Ersättning om högst NOK 200:-/hund kan utgå om kvitto från veterinär på provtagningen märkt ”Klolossningsprojektet – blodprov från frisk GS över 8 år” samt hundens namn och registreringsnummer sänds till:
Gro Stokkebekk
Norsk Gordonsetterklub
Nils Hansens vei 20
NO-0667 Oslo
Norge
Tfn: 0047 98897102 91, Fax: 0047 21 60 09 93, E-post: ngk@nkk.no

OBS! Danska hundägare måste förutom bankkontonummer även uppge IBAN och BIC.

Mer information om klolossningsprojektet kan erhållas från:

Veterinär Martine Lund Ziener
Fredrikstad Dyrehospital
Spinneriveien 3, NO-1632 Gamle Fredrikstad, Norge
Tfn: 0047 69 32 05 28
E-post: martine@f-d.no

 och 

SGSKs Avelsråd
Anita Aronsson
Tfn: 08 768 58 55
E-post: anita_aronsson@hotmail.com

För att ge en fullständig information om klolossningsprojektet se her:

http://gordonsetterklubben.no/ny/index.php?side=artikkel&artid=31&avdid=11
http://gordonsetterklubben.no/index.php?side=artikkel&artid=95&avdid=11
http://gordonsetterklubben.no/index.php?side=artikkel&artid=250&avdid=11
http://gordonsetterklubben.no/index.php?side=artikkel&artid=324&avdid=11
En del info (bla. fotografier) finns även på SGSKs hemsida:

http://www.avance.pp.se/SGSK/Nytt/Avel/Avelsradet/Klolossning/Klolossning_Frame.html