Prisstigninger hos DKK i 2008

Dansk Kennel Klubs endelige budget for 2008 lægges f'rst i løbet af oktober/november måned, men det er alligevel blevet besluttet at fastlægge næste års aktivitetsgebyrer og sende dem til orientering for DKK’s klubber og kredse på nuværende tidspunkt. 

Som det ses af nedenstående oversigt, vil der fra årsskiftet blive foretaget en prismæssig differentiering, således at betaling over nettet bliver billigere end manuel betaling – som man kender det fra mange andre sammenhænge. Gebyrerne bliver herefter som følger:

 

       Web betaling     Manuel betaling
            
Udstilling
 1. hund 305 kr. 335 kr.
   2. hund 265 kr. 295 kr
   3. hund 225 kr. 255 kr.
Hvalpeklasse   205 kr. 230 kr.
Veteranklasse   305 kr. 335 kr.