Omrokering i DGSK’s bestyrelse

  • -

Omrokering i DGSK’s bestyrelse

Grundet sygdom har vi i bestyrelsen besluttet at lave en rokade som vil være gældende frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsesopgaverne er derfor fordelt således:

Formand Peter Jensen
Næstformand, sekretær Kristian Frøkjær
Kasserer Lauge Larsen
Pokaler Derby udvalg Poul Erik Dahl
Bestyrelsesmedlem Ásgeir Páll Júlíusson, Robert Paulsen, Ole Kaj Frank

DGSK Bestyrelse


Arkiver