Ny redaktør af DGSK´s sider i Jagthunden

Anders Andersson har meddelt at han – af jobmæssige grunde  – ikke har mulighed for at fortsætte som redaktør af klubbens sider i Jagthunden. John Bak overtager opgaven fra og med det kommende nummer.

Bestyrelsen har modtaget meldingen om Anders' ønske om at stoppe som redaktør med beklagelse da Anders har ydet et stort stykke arbejde for klubben igennem flere måneder. Det siger vi ham – på klubbens vegne – stort tak for.

John Bak har velvilligt givet tilsagn om at overtage redaktørjobbet fra og med det kommende nummer og John blev derfor smidt hovedkulds ud i opgaven. Vi siger tak til John og ser frem til et godt samarbejde!
 
DGSK’s bestyrelse