Nørre Løgums Jacki v/ Michael Olsen består apporteringsprøve

På Dansk Irsk Setter Klubs apporteringsprøve på Lammefjorden d 26/6, bestod Nørre Løgums Jacki v/ Michael Olsen med 26 point.