Lokalprøve ved Viborg

DAUGBJERG-MØNSTED Jagtforening afholder lokal markprøve d. 17. April 2010.Tilmeldelse til Linda Nielsen, Søvsøvej 18, Daugbjerg 8800 Viborg Tlf. 97548439 mail: linduska@mail.dk, Senest d. 09. april 2010
Mødested: Linda Nielsen [sic], Søvsøvej 18, Daugbjerg 8800 Viborg kl. 8.45
Pris: kr. 225,00 incl. morgenkaffe m. rundstykker, suppe under kritikafgivelse.
Vandrepokaler i alle klasser, samt masser af skænkede præmier.