Klubmester i apportering 2022: Åens Q Uniq

Klubmester i apportering ved Setterdagene blev Åens Q Uniq ved ejer/fører Preben Pedersen.

Herudover bestod følgende Gordon Settere:

  • 27 point, Sydåens Dirch
  • 26 point, Trollfuruas Tribute to Sydåens EP
  • 28 point, Nakkehages TO Aslak
  • 27 point, Østjylland’s PH Chili