Invitation til alle DKK’s Internationale forårsvinderklasser 2010

DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog og i øvrigt opfylder reglerne for at stille i vinderklasse. Der kan kun anmeldes til en af vinderprøverne i lighed med anmeldelse til efterårsvinderprøverne. Tilmeldingsfristen til samtlige prøver er fredag den 5. marts 2010. Skriv på tilmeldingen hvilken alternativ prøve der ønskes deltagelse på, i tilfælde af overtegning.

DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog og i øvrigt opfylder reglerne for at stille i vinderklasse. Der kan kun anmeldes til en af vinderprøverne i lighed med anmeldelse til efterårsvinderprøverne. Tilmeldingsfristen til samtlige prøver er fredag den 5. marts 2010. Skriv på tilmeldingen hvilken alternativ prøve der ønskes deltagelse på, i tilfælde af overtegning.

Vinderklasse ved Bramming for Engelske racer

Prøven afholdes mandag den 22. marts 2010
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, Kjærgårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35
Dommere:H.P. Clausen, Ulrik Stadelhofer, Anton Dahl, Allan Nissen

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske racer

Prøven afholdes onsdag den 24. marts 2010
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 81
Dommere: Christian Johansen, Kristian Frøkjær, Finn Møller Jørgensen, m.fl.

Vinderklasse på Sjælland i Hornsherred for Engelske racer

Prøven afholdes fredag den 26. marts 2010
Mødested: Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Tonny Ventrup, tlf. 47 50 30 52
Dommere: Søren Stenhøj Jørgensen, Asger Stein, Jørgen Jensen

Vinderklasse ved Næstved for engelske racer

Prøven afholdes tirsdag den 30. marts 2010
Mødested: Rønnebæk Forsamlingshus, Kirkevej 17, Rønnebæk, 4700 Næstved
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Jensen / Finn Møller Jørgensen 29 27 73 41
Dommere: Jørgen Jensen, Peter Rafaelsen