Indbydelse til møde om hvalpetillæg mm. Horsens 20.11.2019 kl 17

  • -

Indbydelse til møde om hvalpetillæg mm. Horsens 20.11.2019 kl 17

Vi har i bestyrelsen i nogen tid arbejdet med den problemstilling som vi berørte i bestyrelsens beretning for 2018; nemlig faldende registreringstal for vores race. Vi efterlyste og modtog indput fra opdrættere i forbindelse hermed og især om hvad DGSK som klub kan stille op overfor dette forhold. Samtidig varslede vi at når tiden var inde ville vi indkalde til et møde for opdrættere og andre interesserede medlemmer af DGSK, hvor vi ville drøfte denne problematik. Dette møde afholdes i Horsens den 20. november med start kl. 17:00 hvor udgangspunktet er emnet ”Gordon Setter – Hvalpetillæg de senere år”

Vi beder om tilmelding snarest og senest den 13. november på email adressen dgsk@dgsk.dk eller ved henvendelse til bestyrelsen. I forlængelse heraf vil vi fremsende alle praktiske informationer samt diskussionsoplæg og materiale som danner baggrund for mødet.

Deltagelse er gratis og DGSK er vært ved en lille forfriskning under mødet.

Vel mødt i Horsens den 20.11.2019 kl 17!

DGSK Bestyrelse


Arkiver