Hovedprøven 2016 – en af de store.

Totalt blev det til godt 170 startende hunde på vores hovedprøve ved Vordingborg.

Vi skylder en stor tak til prøveleder Bjarne Kleis samt alle de mange dygtige terrænledere, Ove Jensen, Uffe Tromborg, Poul Ellehøj, Jan Christensen, Ásgeir Páll Júlíusson, Curt Jensen, Jan Marinussen, Bo Christensen, Lauge Larsen, Jan Feigh, Thomas Stenbek, der på fornem vis har støttet både Bjarne og DGSK ved at stille velvilligt op og bruge nogle af deres velfortjente fridage i påsken på vores hunde.

En stor tak skal der også lyde til et kvalitetsbevidst og humørfyldt dommerteam, Flemming Sørensen, Joakim Skovgård, Alex Hermansen, Ove Steen Petersen, Allan Nissen og John Bak, som ligeledes brugte 3 fulde påskedage på at dømme.

Der skal naturligvis også lyde en tak til alle deltagerne, som udviste stor sportsånd og fairness gennem hele prøven. Også en særlig tak til Kersti Jannsen Schmidt fordi hun deler de mange billeder hun tager i løbet af dagene med os andre. De mange billeder kan ses på Kerstis facebook profil hvor der er et album med navnet DGSK’s hovedprøve 2016.

2016hp5Ove Jensen havde, lørdag morgen, arrangeret morgenmad i Kaisholm Jagthytten – tak til Ove, hjælpere og jagtforeningen for deres smittende engagement.

Nogle af holdene havde rigtig mange fugle, mens det, til tider, på andre hold var svært at finde dem, ingen tvivl om at fuglene var der, blot lå de andre steder, idet den store udflytning rundt i terrænerne ser ud til at være godt i gang. Mange hunde kæmpede hårdt og længe, ikke mindst var harer og råvildt en stor medvirkende faktor til at mange ikke opnåede præmieringer.

De dygtigste og mest veldresserede hunde var tydeligt også dem der søndag eftermiddag stod i matchningen, hvor dygtige Åens Molly ved Henning Rasmussen blev bedste UK hund.

Glavaris Diezel ved Christina Bak blev bedste åben klasse hund og dermed, under den traditionsrige bordbanken og jubel, kunne Christina stolt løfte en af de mest eftertragtede sølv trofæer i klubben, E. A. Christiansens Mindepokal, ”Den Store Gulvspand” i vejret. Diezel viste enorm stabilitet under alle 3 dage idet den fik 2 X 1. præmier og en 2. præmie, i løbet af de 3 dage. Diezel blev samtidig både dansk og svensk udstillingschampion, et fornemt eksempel på en flot hund kombineret med store jagtlige egenskaber.

Under generalforsamlingen, lørdag aften, fik Lorenz Clemmesen overrakt DGSK’s fornemme hæderspris, ”Sølvfløjten”, under stående klapsalver af forsamlingen.  Motiveringen for tildelingen kan læses herunder:

 ”I blandt os i dag sidder der en rigtig hædersmand – en hædersmand for hvem hjertet virkelig banker for Gordon Setteren. Man mærker tydeligt engagementet, når man drøfter racen med ham, når man ser ham sammen med hundene, ser ham glæde sig over når det går Gordon Setteren godt, ikke kun for ham selv, men også for andre.

Lorenz Clemmesen bedes komme herop.

lorenz

Lorenz – du er en flot ambassadør for Gordon Setteren, du har vundet mange præmier, du har temperament, men fairness vinder altid hos dig. Du præsenterer racen godt overalt hvor du færdes, herhjemme og i udlandet. Dit engagement er smittende, og det ser ud til, at det også lykkes dig at få overført glæden ved omgangen med den stående hund til dine børn. Du har i en længere årrække siddet i klubbens bestyrelse, du har været ankermand ved hovedprøver og andre prøver i det sønderjyske. Du har arrangeret klubweekends – selvfølgelig med megen støtte af din hustru, Linda, som vi alle ved er en stor part omkring din altoverskyggende fritidsinteresse.

Nylig har du også etableret opdræt, kennel Vajskær, som der allerede står stor respekt omkring. Vi håber du i resten af dit liv vil bevare engagementet for Gordon Setteren og på samme måde som hidtil, udbrede kendskabet til racen, på enestående vis.

Det er Dansk Gordon Setter Klub en stor fornøjelse at overrække dig vores fornemme livsvarige hæderspris – Sølvfløjten – sølvfløjte nummer 4”.

Under selve festmiddagen blev Henry Westh Jensens hæderspris uddelt, en sølvpokal, som tildeles en person, som gennem mange år har gjort et særligt stort stykke arbejde for Gordon Setter Klubben og for Dansk Jagthundesport i al almindelighed. 2016hp4Den blev med megen sympati og stor hyldest uddelt til Jan Lorentzen, fra Tuse Næse, som er en særdeles uvurderlig og dygtig terrængiver og leder, hvor hjertet banker for den engelske stående fuglehund, uanset race, selvom den Irske Setter er hans foretrukne race. Heldigt at vi kunne lokke Jan med til festmiddagen uden at han lugtede lunten.

 

Alle som blev hædret og fik uddelt præmier blev fulgt på vej af fanfarer, udført af en særdeles velspillende trio, som både mestrede jagthorn og trompet, hvilket de gav flere flotte eksempler på.

TAMU centeret ved Vordingborg var et dejligt sted at have standkvarter, lidt flere værelser kunne vi godt have brugt, så alle der ønskede det, kunne bo på stedet. Til gengæld var forplejningen i en høj klasse, dansk bøf med løg om lørdagen og en særdeles lækker festbuffet i kombination med nogle dejlige store og luftige lokaler var stærkt medvirkende til den gode stemning under hele prøven. Centeret viste os stor tillid, idet vi blot fik instruktion i at lukke og slukke efter os, når vi var færdige.

2016hp2Mandag blev for Dansk Gordon Setter Klub en særlig minderig og historisk dag, hvor Søren Brøndum Thygesen med Lilleskogens Wayne i en suveræn opvisning af søg, fart og stil, men samtidig med stor effektivitet vandt både UKK og Vinderklassen. Tillige gik Søren finaleslippet alene, idet hans egen, Østjyllands Pointer, både var rangeret som og blev en flot 2. vinder. Østjyllands Rass og Hans Jørgen Dahl blev 3. vinder. Søren blev tillige tildelt Westh Jensens førerpokal for bedst førte hund (e) i vinderklassen.
2016hp3

Alt i alt en særdeles minderig hovedprøve 2016.

Til næste år afholdes hovedprøven fra den 24. til den 26. marts 2017 med standkvarter hos Vejen Idrætscenter, hvor man kan booke både camping, hytter, vandrehjemsværelser eller hotelværelser af flot standard til forskellige priser. Vil man have et forhåndskig eller bo på standkvarteret, kan der bestilles allerede nu på www.vejenic.dk.