Godt Nytår 2021

  • -

Godt Nytår 2021

2020 finder i aften sin afslutning og 2021 tager sin begyndelse.

Bestyrelsen i Dansk Gordon Setter klub vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores sponsorer, der igen i år, har støttet vores klub og de aktiviteter, som vi på trods af COVID 19 udfordringen, har kunnet gennemføre.

Igennem året, er der rigtig mange uden for klubben som har bidraget til de aktiviteter vi, som medlemmer, kan deltage i. Det være sig markprøver, udstillinger og træning. Der er mange af disse aktiviteter, der går på tværs af de forskellige racer inden for de stående jagthunde. Vi fra DGSK vil gerne takke alle de terrængiver, der år efter år lægger terræn til, de dommere, som rejser land og rige rundt for at dømme vores hunde, og ikke mindst de prøveledere, der bruger tid på at planlægge og afholde prøverne.

Klubbens egne prøver, udstillinger og sociale events er drevet af en del af medlemmerne, som bruger rigtigt mange timer på, at sikre grundlaget for gode og veltilrettelagte aktiviteter. Det har i år været en helt speciel udfordring. Tak for indsatsen.

Driften af klubben kræver også, at der er medlemmer, som bruger en del af fritiden på at yde en indsats. En del af opgaven er kommunikation i form af input til bladet Jagthunden og ikke mindst arbejdet med at lave vores flotte årbog. Stor tak til alle Jer, der her har bidraget med indsamling af data, opstilling og ikke mindst til Jer, der har bidraget med indhold.

Vi i bestyrelsen ser frem til at mødes med Jer alle i det kommende år. Det bliver nok ikke helt normalt i 2021, men vi håber og tror på at det hele, trods alt, bliver lidt lettere.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Gordon Setter klub.


Arkiver