FJD´s forårsmarkprøver 2010

Her følger information om FJD´s forårsmarkprøver, så er det bare med at få meldt til.

Engelske racer.

Nordjyske prøve lørdag den 13. marts – max 3 hold.

Mødested: Gl. Toftegård, Gl. Toftegårdvej 65, 9440 Aabybro

Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. nr. 98843187, E-mail: ir@kenneloestkysten.dk

Bankkonto: 9044-0000966487

Dommere: Helge R. Pedersen, Erik Rimmen og Poul Rasmussen.

 

*Midtjyske prøve søndag den 14. marts 2010 – max 3 hold.

Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 6920 Videbæk

Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6 Vorgod, 9620 Videbæk. Tlf. nr. 97175215/ 23307215.

Bankkonto: 5997- 8008452.

Andet: Der kan købes morgenkaffe. Grillpølser kan købes til frokost.

Dommere: HP. Clausen, Erik L. Winkler – ?

 

*Sydjyske prøve lørdag den 13. marts – max 3 hold.

Mødested: Darum Fritidscenter, Nørrelundvej 16, 6740 Bramming.

Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 6740 Bramming. Tlf. nr.:75179442/24855377. E- mail: ac-hpc@mail.tele.dk .

Bankkonto: 4630-4630142091.

Andet: Madpakker kan bestilles.

Dommere: Endnu ikke på plads.

 

*Midtfynske prøve fredag den 12. marts 2010. max – 3 hold.

Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 Broby.

Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794, E-mail: metrinelund@anarki.dk .

Bankkonto: 8113-000860809

Dommere: Bent Olsen, Anders Varming og Valdemar Larsen.

 

Østjysk, (Kolding ) prøve tirsdag den 9. marts 2010. max – 1 hold blandet ungd. og åkl.

Mødested: Vesterskovvej 34, 6091 Bjert.

Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert. Tlf. nr.: 22748040. E-mail antondahl@tdcadsl.dk

Bankkonto: ?

Dommer: Anton Dahl.

 

*Sjællandske prøve søndag den 14. marts  2010 max – 4 hold.

Mødested: “ Kaisholm” 4690 Haslev.

Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gerskov, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf. nr.: 46404587/24647270, E- mail juuls@mail.dk

Bankkonto: 0333- 2551749250.

Dommere: Jørgen Gordon Andersen, Lars Nielsen, Valdemar Larsen og Anders Varming.

 

 

 

Kontinentale- racer.

Nordjyske prøve søndag den 14. marts 2010 – max  5 hold.

Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, Dalbyover 8970 Havndal.

Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22, Sødring 8970 Havndal. Tlf.: 86472199 E-mail: strandkantens@yahoo.dk

Bankkonto: 7230- 102398-1

Dommere: Jens Bak, Bent Hestehaven, Kirstein Henriksen og Knud Måberg.

 

Østjyske prøve lørdag den 13. marts 2010 – max 2 hold.

Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbådehavne 8500 Grenaa.

Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 Grenaa. Tlf.: 86321889.

Bankkonto: ?

Dommere: Endnu ikke på plads.

 

*Sydjyske Prøve søndag den 14. marts 2010. – max 2 hold.

6818 Mødested: Årre Kro, Skolegade 13Årre.

Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 73, 6800 Varde. Tlf.: 75267263/ 21427955 E-mail kp.pedersen@mail.tele.dk

Bankkonto: 5982- 1008576.

Andet: Kaffe/ rundstykker 25. kr. Betales ved tilmelding.

Dommere: Just Mikkelsen og Torben Bersang

 

*Sjællandske prøve Ringsted søndag den 14. marts 2010 –max 4 hold.

Mødested: Ringsteds Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.

Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jyderup. Tlf.: 57601008 E-mail soren@fredskov.dk

Bankkonto: 2551 – 693409.

Andet: Der kan købes morgenkaffe og brød. Eftermiddag Kaffe og kage.

Dommere: Knud V. Jensen, Kaj Olsen, Vagn Jensen og Jens K. Hansen.

 

Sydsjællandske prøve Vordingborg. lørdag den 13. marts 2010 – 3 hold.

Mødested: Granvej 44 C  4760 Vordingborg.

Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg. Tlf.: 55382815.

Bankkonto: 2650- 6272672227. E-mail: kajolsen@paradis.dk

Dommere: Henrik Raae Andersen, Leif Anker Jensen og Kim Nielsen.

Engelske og Kontinentale racer.

 

*Bornholmske prøve søndag den 11 april – 1 hold eng. og 1 hold kont.

Mødested: Klemensker Hallen ,  mødetid kl. 09.00.

Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne. Tlf.: 40353558. E-mail: hvideenge@mail.dk

Andet: Anmeldelsesfrist 31. marts.

Bankkonto: 9541 – 7695636479.

Dommere: Erik Rimmen og Kristian Thomsen

 

 Husk!!! Ingen hund kan deltage i mere end én af ovennævnte prøver udover de prøver hvor der er en * stjerne.

  * Mulighed for ekstra tilmelding: På de prøver, hvor der er påsat en * stjerne, er der mulighed for at tilmelde hunden yderligere til en prøve, uanset at man har tilmeldt den til en prøve i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne ekstra tilmelding vedhæftes den indsatte “følgeskrivelse til nummer-to-tilmelding”, blanketten til tilmelding på prøve to kommer i februarnummeret af jagthunden. Der trækkes lod mellem de fremsendte “nummer-to-tilmeldinger”, såfremt der er plads på holdene på * prøverne. Det skal understreges, at man både skal sende en tilmeldelsesblanket til sin “1.prioritets-prøve” og til den ekstra prøve.

Fælles for alle prøver gælder: Mødetid: Kl. 08:00. Undtagen den Bornholmske prøve, her er mødetid kl. 09.00.

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer) og åben klasse kr. 300,00.

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøvelederen i hænde senest mandag den 1. marts 2010. Undtagen den Bornholmske prøve, her er tilmelding den 31. marts 2010.

Tilmeldingsblanketten kan rekvireres skriftligt hos prøvelederne eller FJDs sekretær ved indsendelse af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på DJUs hjemmeside – www.danskjagthundeudvalg.dk. Opmærksomheden henledes på, at det er absolut nødvendigt, at tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver  og sort eller blå kuglepen eller maskinskrift ( røde eller grønne kopier fra kopimaskine accepteres ikke). Ved download undlad da at klipse forside og bagside sammen brug en kontorklips. Stambogsnummeret (DKK registrerings nr.) skal stå tydeligt af hensyn til DKKs edb-registrering af præmieringer. Gamle, forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Indskuddet skal følge tilmeldingsblanketten og må ikke vedlægges kontant. På prøver hvor bank kontonr. er oplyst, kan indskuddet overføres til denne, HUSK at skrive hvem indskuddet gælder for samt dit egen kontonr, til brug for prøvelederen ved evt. tilbagebetaling.   Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er medlem af den specialklub hvis race, der føres. Det samme gælder for udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives. Specialklubbernes kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Resultatbogen skal medbringes på prøven og afleveres til prøvelederen om morgenen. Ved glemt resultatbog, eller hvis stambogen beror hos Dansk Kennel Klub for registrering af hvalpe eller HD-fotografering, udfyldes en tro og love erklæring. Resultatbogen skal efterfølgende for påtegning fremsendes til prøvelederen medfølgende frankeret svarkuvert. Frokost holdes på de fleste prøver i terrænet. Kritik af ikke-præmierede hunde gives i terrænet. Morgenkaffe kan købes på de fleste mødesteder. Det er ikke tilladt at medtage egne drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der spises frokost indendørs i restauration, cafeteria eller lign., hvis dette ikke meddeles særskilt.

Henrik Raae Andersen formand

Bent Olsen, sekretær