DGSK’s hovedprøve 19. – 21. marts 2021 – Jylland & Fyn

  • -

DGSK’s hovedprøve 19. – 21. marts 2021 – Jylland & Fyn

Årets hovedprøve angående markprøverne er nu organiseret og vil blive afviklet på følgende måde.

Der vil være kvalitetsprøver i UK både fredag den 19., lørdag den 20. og søndag den 21. marts.

Her kan alle engelske racer tilmelde sig og vi håber på godt fremmøde.

Geografisk vil prøverne blive fordelt primært på langs af Jylland, fra syd til nord.

Nogle vil derfor skulle køre kortere eller længere, men vi satser på jeres glæde ved at hundesporten er blandt de privilegerede til at kunne dyrke vores fælles interesse..

 

Prøverne vil bestå af blandede hold, med op til 12 hunde, helt som normalt og da forsamlingsforbudet for vores type af udendørs aktiviteter er hævet til maksimalt 25 personer, vil der normalt være fint plads til de, som har behov for en ledsager, chauffør, hundetrækker (dobbeltfører eller mere), fuldstændig som normalt.

Vi understreger dog, at vi ikke på nogen måde kan acceptere flere end 25 personer, på noget tidspunkt, på nogen af prøverne. Det er ligeledes forbudt, at tage fysisk kontakt med folk, på andre prøver, denne dag.

 

Der vil ikke være nogen matchning, ligesom der ikke dystes i UKK.

Der uddeles derfor ingen hovedprøve pokaler i år, til gengæld bliver konkurrence glæden så meget større i jubilæumsåret 2022!

 

DGSKs internationale vinderklasse afvikles søndag den 21. marts i det Nordøstfynske område.

Prøven er åben for Gordon settere og vil blive afviklet som en ”et holds vinderklasse”.

Prøven kan maksimalt bestå af 16 hunde, 2 dommere og 2 terrænledere.

Skulle nogen få personer have brug for ledsager af en eller anden grund, kan dette kun ske ved at indhente prøvelederens tilladelse inden fremmøde til prøven.

 

Tilmelding via www.hundeweb.dk.

Tilmelding til prøverne skal ske via hundeweb, som d.d. er oprettet under nedenstående:

DGSK Hovedprøve Jylland/Fyn UK/ ÅK – 19.03.2021

DGSK Hovedprøve Jylland/Fyn UK/ ÅK – 20.03.2021

DGSK Hovedprøve Jylland/Fyn UK/ ÅK – 21.03.2021

DGSK Vinderklasse Fyn VK – Søndag 21.03.2021

 

Sidste tilmelding er fredag den 12. marts – og gerne så hurtigt som muligt, da vi derved har nemmere ved at løbende at tilrettelægge de enkelte hold.

Senest tirsdag den 16.3. planlægger vi at alle prøverne (Hvert hold oprettes, som en selvstændig prøve) kan ses på hundeweb, hjemmeside, FB links, hvor information omkring, mødested, tid, prøveleder og dommer også fremgår.

 

Almen information og restriktioner

Alle prøverne starter udendørs, frokost indtages udendørs og afslutning foregår udendørs.

Alle bedes medbringe egen forplejning og evt. klapstol J

 

Terrænledere og dommere kan naturligvis mødes indendørs op til 5 personer, for morgenmad m.m..

 

Inden starten skriver dommeren, bagerst i dommerbogen, navnene på samtlige ledsagere der er med på holdet, inkl. telefon og adresse. Alle hundeførerne står opført i hundeweb. Derved har vi fuld dokumentation, til brug for eventuel hurtig smitteopsporing.

 

Alle følger naturligvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger og restriktioner.

 

Allerede nu skal der lyde en uforbeholden tak til terrænledere og dommere for deres store velvillighed og fleksibilitet – I er ganske simpelt enestående.

Spørgsmål? så henvend jer gerne Ole Frank 28 60 01 31, Anton Dahl 22 74 80 40, Peter Jensen 20 13 28 51.


Arkiver