DGSK’s Avlsmål

DGSK’s Avlsmål:

Dansk Gordon Setter Klub har som avlsmål, at der avles gode jagt- sportshunde og familiehunde. Dette mål søger klubben at nå ved at opfordre til avl på racetypiske hunde med godt gemyt, der via praktisk jagt og ved prøveresultater har dokumenteret deres brugsværdi.