Alvorlig hundesygdom i Norge

  • -

Alvorlig hundesygdom i Norge

Der er udbrudt en alvorlig hundesygdom i Norge. Symptomerne er kraftig diarré ofte blodig samt opkastninger og hurtig forværring ofte endende med død.

Den norske kennelklub, NKK, har derfor anbefalet, at planlagte arrangementer for hunde i Norge aflyses. Den svenske kennelklub har besluttet at forbyde norske hundes deltagelse i diverse hundearrangementer i Sverige. DKK har lukket for norske hundes deltagelse på udstillinger i DK.

SJD’s formandskab anbefaler, at norske hunde udelukkes fra deltagelse på danske prøver indtil videre, desuden frarådes det at medbringe egne hunde til Norge.

Endvidere har DKK skærpet deres tekst i løbet den 5. september, som lyder:

Kære alle

 DKK har i dag modtaget information fra den norske kennel klub omhandlende et alvorligt sygdomsudbrud blandt norske hunde, som har medført dødsfald hos flere hunde.

 På baggrund af dette er det blevet besluttet at udelukke hunde bosiddende i Norge fra deltagelse på udstillinger, prøver, stævner eller andet indtil videre.

Denne beslutning vil blive revurderet i den kommende uge, når der er modtaget mere information fra de norske myndigheder.

DKK opfordrer alle specialklubber og kredse til at tilbagebetale tilmeldinger, samt at gøre de berørte udstillere/deltagere opmærksom på denne beslutning.

Norsk Kennel Klub har af samme grund aflyst deres kommende udstillinger, prøver og konkurrencer i Norge.

Der kan findes mere information på disse norske hjemmesider:

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html

https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_flere_hunder_i_osloomraadet.36018

Jens Glavind


Arkiver