Racedyst apportering – vest for Storebælt – 2016.

Skulle der være et team, bestående af 3 dygtige GS apportører, som har lyst at deltage og vise deres kunnen på Racedysten, vest for storebælt, den 31. juli 2016 – bedes de melde sig på banen. DGSK betaler startgebyret, men teamet bedes selv tilmelde sig i henhold til den vedhæftede invitation:

Racedysten øst og vest for Storebælt

Hvor deltagerne er bosat i landet er ligegyldig. Henvend jer til Anton Dahl på tlf. 22 74 80 40 eller karlantondahl@gmail.com, som sørger for overførsel af startgebyret til ønsket konto.