Udtagelse Racedyst – DISK 100 års jubilæum – Afholdes 23. sept. 2016

Vi har, i foråret 2016, modtaget nedenstående invitation til racedyst i anledning af Dansk Irsk Setter Klubs 100 års jubilæum. Bestyrelsen ønsker at udtage de 3 ekvipager på baggrund af opnåede resultater, opnået på brugs og vinderklasserne primært efteråret 2015 (året 2014 kan dog komme på tale) og i foråret 2016 (dog skal DJU’s apporteringsprøve være bestået).

DGSK betaler tilmeldingsgebyret kr. 500,00 pr. hund – DISK sørger for forplejning – øvrige omkostninger skal selv afholdes af deltagerne.

Interesserede, som ønsker at repræsentere DGSK, bedes indsende deres tilkendegivelse sammen med en opsummering af hundens resultater. Det skal bemærkes, at racedysten afholdes samtidig med Norsk Gordon Setter Klubs jubilæumsprøve, hvor nogle af de pt. højere præmierede hunde allerede er tilmeldt.  Ansøgninger skal være fremme, via mail, hos formanden senest 15. august 2016. E-mail: karlantondahl@gmail.com. Ring også gerne for evt. afklarende spørgsmål 22 74 80 40.

—————————————————————————————————————————————–

Racedyst i anledning af DISK 100års jubilæum.

Dato & tid: Fredag d. 23. september 2016 kl. 8.30.

I anledning af DISK 100 års Jubilæum vil der blive afholdt racedyst for de 5 engelske racer.

Prøven som er en lukket prøve dømmes som en anerkendt brugsprøve og resultatet vil blive registreret i DKK.

Derudover vil der uofficielt blive fundet ”Prøvens Bedste Hund” samt ”Prøvens bedste hold”.

Et hold består af tre hunde. (Som har bestået anerkendt apporteringsprøve.) Det vil være op til den enkelte klub at udtage holdet.

De 15 hunde vil gå på et hold med to dommere til at dømme.

DISK er vært ved morgenkaffe samt middagsmad for deltagere.

Tilskuere kan bestille bespisning hos prøvelederen.

Program:

Prøvegebyr er 500 kr.

Morgenkaffe fra. kl. 8.00

Prøvested: Gl. Toftegaard, Gl.Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro

Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted Landevej 128b, 9381 Sulsted,

Mobil nr. 20 43 29 16, Email: Ulrik@dlgmail.dk

Dommere:

Tilm: Hundeweb.

Tilm. Frist: Fredag d.16. september

Vel Mødt

Prøveleder

Ulrik Kjærsgaard